Počasí nás ovlivňuje den co den, 365dní v roce, a můžeme ho jen do jisté míry odhadnout nebo předpovědět.

Meteoročenka 2017 I

24. května 2018 v 9:08 | Meteoaktuality.cz |  Shrnutí počasí
Pravidelná ročenka jako uzavírající shrnutí klimatického průběhu celého roku s vlivy klimatu do dalších oblastí, zejména do hydrologie a stavu v krajině, shrnuje v tomto vydání počasí v roce 2016. Je rozdělena na několik částí s tím, že první část poskytuje obecné shrnutí roku jako celku - stručně, druhá poté podrobné shrnutí průběhu počasí v jednotlivých měsících s přidáním klimatických statistik změřených na naší stanici a konečně v třetí části obsahuje klimatická data a extrémy z měření s malou přílohou v podobě grafické prezentace těchto dat.

1. STRUČNÉ SHRNUTÍ ROČNÍHO POČASÍ


Lednové počasí bylo velice studené, často převládaly lednové dny i v nížinách. K ochlazení došlo již na konci minulého roku. Přes naše území přecházely na počátku měsíce jednotlivé frontální vlny za přílivu mrazivého vzduchu ze severu. Srážek vyskytující se zejména na těchto vlnách byly výhradně sněhové. Na celém území ČR tedy postupně ležela sněhová pokrývka. Mráz byl silnější zejména kolem 6. ledna a následně kolem 20. ledna (Rokytská slať -34.6°C, Březník -33.8°C či Kvilda-Perla, Jezerní slať -33.0°C). V souvislosti s trvalým mrazem se vytvořila ledová pokrývka na vodních tocích. Na konci měsíce docházelo k oteplování a hrozily mrznoucí srážky. Únorové počasí bylo o něco teplejší, avšak v prvních deseti až čtrnácti dnech mělo i v nížinách stále zimní charakter. Na počátku února se na celém území ČR vyskytovala vyšší sněhová pokrývka (viz obr. 1). K významnějšímu oteplení a výskytu oblevy došlo v polovině měsíce, teploty dosahovaly 5 až 10°C v maximech. Na přelomu druhé a třetí dekády měsíce se plně prosadilo severozápadní až západní vlhké a teplejší proudění. Teploty dosahovaly i 14°C a obleva pokračovala. Některé vodní toky dosáhly vlivem kombinace tání sněhu a výskytu dešťových srážek i vyšších povodňových stupňů (např. střední a dolní Jizera nebo Ploučnice na severu Čech). Březnové počasí mělo charakter tzv. před jarního počasí. Teploty stoupaly na 8 až 14°C nejčastěji, počasí se častěji střídalo. Vypozorovat ovšem můžeme vrcholící přílivy teplého vzduchu, v nichž se vyskytovaly i rekordně vysoké teploty. Například 4. března bylo téměř 20°C a to na jižní a jihovýchodní Moravy. Po polovině měsíce teploty častěji překračovaly 15°C, avšak tyto přechodné přílivy teplého vzduchu byly střídány rychle studenými vpády, takže teploty doznávaly velkých a častých změn. Velmi teplé počasí zavládlo na konci měsíce, kdy teploty hodnoty teplot přiblížily hranici pro letní den. Dne 28. března dosáhly teploty téměř 23°C, 29. března 23°C lehce přesáhly a 31. března dosáhly 24°C. První letní den byl v ČR dosažen na počátku dubna. Dne 1. dubna dosáhly "jen" téměř 24°C, ale 2. dubna přesně 25°C a to v Karviné. Vysoká byla i noční minima a v ČR celkově panovaly větší teplotní rozdíly, neboť teplý vzduch nepronikal do všech vrstev atmosféry a na celé území. Následná zvlněná studená fronta přinesla vydatnější srážky, nejvíce spadlo na severu Čech a to téměř 45mm. Velmi teplý byl 10. duben po kratší pauze, kdy panovalo studené severozápadní proudění. Nejteplejší počasí bylo na severozápadě a jihozápadě Čech a to 25 až 26°C. Následovalo ovšem velmi významné ochlazení a další dubnové dny přinášely spíše chladnější proudění a o poznání nižší teploty, zejména v některých dnech. Ranní teploty se i v nížinách dostávaly lehce pod bod mrazu. Ke konci dubna se vyskytly na Moravě a ve Slezsku trvalé a vydatné srážky, v jejichž důsledku a s přihlédnutím k předchozí vyšší nasycenosti území zejména od vyšších poloh došlo k výskytu povodňové situace. V oblasti spadlo za den místy až 50mm srážek. Na Bystřičce, Vsetínské Bečvě, Porubce, Jičínce, Opavě a některých dalších tocích se vyskytly vyšší povodňové stupně. Jednalo se o jedinou plošnější povodňovou situaci v roce 2017 v ČR během teplé části roku. Počátek května přinášel také spíše chladnější počasí a přílivem studeného vzduchu od severozápadu, odkud přicházely do střední Evropy studené fronty. Studené počasí bylo hlavně kolem 9. května, což lze označit za předčasný příchod tzv. ledových mužů. Kolem poloviny měsíce došlo k významnějšímu oteplení, teploty dosahovaly 18 až 25°C, ojediněle více. Na konci května se v ČR vyskytly první tropické dny, teplá období byla ovšem krátká a brzo je ukončily přechody studených front. Vyšší byly teploty zejména 19. května (až 29.4°C kolem Prahy a na jihozápadě Čech), kdy padly i některé teplotní rekordy a 29. května, kdy teploty více překročily tropických 30°C (33.7°C Průhonice a 33.0°C Husinec - Řež). Opět padlo několik málo teplotních rekordů. V červnu též docházelo k častému přechodu studených front a žádné stabilnější počasí se zatím v prvních dnech měsíce neobjevilo. Červen byl vlivem dostatečného přísunu vlhkosti také měsícem častých bouřek. Silné bouřky s prudkými srážkami se vyskytly před Medardem, kdy na Rychnovsku spadlo až 73mm srážek za den. Sucho bylo v červnu nejvíce rozvinuté na jižní Moravě. Kratší slunné a horké období se objevilo na přelomu druhé a třetí červnové dekády. Teploty opět mírně přesáhly 30°C (34.9°C Dobřichovice 20.6. a 36.0°C Husinec - Řež 22.6.) a padlo několik teplotních rekordů. Po horkém a slunném období se vyskytly v oblasti studené fronty silné a bleskově velmi aktivní bouřky. Nejvíce srážek spadlo v bouřkách na západě Čech v Krušných horách (43mm) a počet blesků za danou situaci (suma 15 hodin) činil 81 471 na území ČR a v okolí. Jednalo se o večerní a noční významné bouřky, které byly jedny z nejvýznamnějších v sezóně 2017 a z hlediska nebezpečných blesků šlo o nejvýznamnější bouřky i co do jejich rozsahu. Nezmínit nelze další srážkovou význačnost června, ke které došlo na konci měsíce. Počasí u nás ovlivnila oblast nízkého tlaku vzduchu a s ní spojená zvlněná studená fronta. Tyto přinesly trvalé a vydatné srážky, které přechodně zesilovaly do podoby konvekčních srážek. Srážky se objevily zejména v oblasti středních Čech a Prahy, nejvydatnější byly na jihu a jihozápadě Prahy a v přilehlých oblastech středních Čech. Stanice Praha - Radotín naměřila za den 118.5mm srážek, stanice Praha - Stodůlky 103.7mm a Dobřichovice 100.0mm. Následkem byly bleskové povodně s rozvodněním malých toků a sesuvy půdy či bahna ze svahů, zejména kolem pražské části Radotín. Poté panovalo o něco chladnější počasí. Během července ovšem došlo k dalším přílivům teplého vzduchu s přesažením tropických 30°C, avšak vždy velmi krátce s následným přechodem studené fronty. I silné bouřky se vyskytly v polovině první červencové dekády v oblasti nevýrazné tlakové oblasti za přílivu teplého a vlhkého vzduchu, což jsou pro rozvoj konvekční činnosti ideální podmínky. Lokálně zmírnily vydatnější srážky bouřkové činnosti rozvinuté sucho z jarního období. Bouřkovou činnost přineslo zejména významné frontální rozhraní vlnící se nad střední Evropou 11. července. Dále se bouřky objevovaly zejména na frontálních vlnách v západním až severozápadním proudění. Další významnější bouřkovou činnost přinesla brázda nízkého tlaku vzduchu po polovině měsíce. Trvalé srážky se vyskytly v oblasti zvlněné studené fronty v brázdě nízkého tlaku vzduchu postupující od západu dne 23. a 24. července. V trvalém a vydatnějším dešti spadlo nejvíce srážek na severovýchodě Čech a na severu Morav a to až 59mm za den. Teplotní vrchol letošního léta nastal v krátké slunné epizodě s přílivem velmi teplého vzduchu z jižních směrů v prvních srpnových dnech. Nejvýše vystoupily teploty v Čechách na 37.3°C (Staňkov) a 36.9°C (Průhonice) dne 1. srpna a na Moravě na 38.3°C (Strážnice) a 37.8°C (Brod nad Dyjí) dne 2. srpna, kdy vrcholil příliv velmi teplého vzduchu právě na východě země, a do Čech přibývala oblačnost zvlněného rozhraní. Pokořeny byly některé teplotní rekordy pro tento den. Poté se odehrávaly krátké přílivy teplého vzduchu, v nichž teploty jen krátce dosáhly či lehce přesáhly tropických 30°C. Velmi silné bouřky přineslo zvlněné frontální rozhraní 11. srpna, kdy se jednalo o bouřky s prudkými lijáky, nárazy větru a ojediněle krupobitím. Tyto zasáhly oblast jižní a severní Moravy, též ovšem jižní, východní a částečně střední Čechy. Následkem byly krátce rozvodněné menší vodní toky, ale častěji popadané větve nebo i stromy v důsledku silných poryvů větru při nástupu bouřek či jejich průběhu (viz obr. 2 a 3). Srážky byly vydatnější, avšak velmi lokální a v souběhu s převážně vysokými teplotami nestačily na doplnění vláhového deficitu. Nasycení území bylo na většině území ČR nízké nebo místy velmi nízké. Bouřková činnost přinesla během dne 11. srpna a noci na 12. srpna nejvíce srážek na stanice Lučice (58.8mm), Temelín (56.8mm) a Vlčice (53.8mm). V dalších srpnových dnech se v oblastech tlakových výší častěji tvořily slabé a lokální ranní mlhy, hlavně v údolích a v blízkosti větších vodních ploch. Srážky v podobě přeháněk a místy bouřek se objevovaly zejména v oblastech studených front od západu putujících přes střední Evropu. Po krátké slunné epizodě ke konci srpna se vyskytly další trvalé srážky. Tyto srážky patřící další zvlněné frontě započaly poslední srpnový den, od západu se v Čechách vyskytovaly občasné, později večer trvalé srážky. Vytrvalý déšť pokračoval po většinu prvního září, což byly za měsíc září nejvydatnější srážky. Před výskytem těchto srážek bylo sucho nejvíce rozvinuto na jižní a jihovýchodní Moravě či na jihozápadě a lokálně v centru Čech. Vyšší nasycení území vykazoval sever a severovýchod země, zejména Čech. Nejvíce srážek spadlo za 24 hodinové období dne 1. září na Špindlerovce (110.6mm), Lučicích (87.9mm) a na Labské Boudě (73.2mm). Po krátkém slunném až polojasném období přecházely další fronty od západu a počasí tak bylo spíše proměnlivé a místy s přeháňkami či deštěm zejména na zvlněných frontách. Kolem poloviny září v souvislosti s postupem tlakové níže a s ní spojené studené fronty přechodně zesílil na našem území jihozápadní vítr, který dosahoval lokálních nárazů do 20m/s, na horách na S/SV však 25 až 30m/s. Tímto byla uvedena sezóna větrného počasí s postupem tlakových níží ze západní a severozápadní Evropy dále do vnitrozemí, byť hlavní sezóna začíná vždy až během října. Druhá polovina měsíce září přinesla v anticykloně spíše zmenšenou oblačnost, zejména poslední dny měsíce byly zcela jasné s výskytem krátkých a slabých ranních mlh. Na počátku října toto "babí léto" ukončil přechod zvlněné studené fronty. Dne 5. října ovlivnila počasí u nás s okluzní frontou spojená tlaková níže zvaná "Xavier", kterou lze považovat za úvod hlavní sezóny postupujících významnějších cyklon ze západu do střední Evropy. Sucho bylo opět místy zmírněno, nejnižší nasycení bylo registrováno na jižní Moravy, lokálně v Praze a okolí a též stále na jihozápadě Čech. Tlaková níže společně s frontálním systémem přinesly silný vítr s nárazy a bohatou přeháňkovou činnost. Následovalo opět střídavější počasí, místy občas s přeháňkami nebo deštěm. Až v tlakové výši "Tanja" nastalo několik zcela bezoblačných dnů na celém území ČR. Postupně se tvořily v teplotní inverzi četnější mlhy a nízká oblačnost, které postupně setrvávaly na obloze i celé dny. Poslední desetidenní období měsíce října přineslo opět frontální oblačnost se srážkovou činností. Přes sever střední Evropy až jih Skandinávie postoupila na konci října významná tlaková níže zvaná "Herwart", která přinesla do ČR velmi silné poryvy větru, nejsilnější za posledních 10 let. V souvislosti s přechodem níže došlo k vpádu studeného vzduchu od severozápadu až severu se vyskytlo v ČR první sněžení i v nižších polohách. Nejvyšší náraz větru při přechodu tlakové níže zaznamenala stanice na Luční Boudě (50.5m/s) a na Sněžce (50m/s). Nárazy větru byly vyšší i v nižších polohách a nížinách, například v Ústí nad Labem - Kočkově (37m/s). Nejvyšší denní úhrn srážek naměřila stanice Povodí Labe Labská (92.6mm). V reakci na tyto orograficky zesílené srážky na návětří severních hor došlo k přechodnému rozvodnění tamních pramenících toků i na nejvyšší povodňové stupně. Při přechodu frontální vlny se objevily ojediněle i bouřky. Tato situace se zapsala do meteorologické historie jako jedna z nejvýznamnějších. Listopad začal klidnějším počasí cyklonálního rázu, kdy se střídalo oblačné počasí s přeháňkami s krátce polojasným mezi frontálními vlnami. To působilo i střídání teplot s tím, že převládalo studené počasí v severozápadním proudění. Přílivy teplejšího vzduchu byly častější paradoxně ke konci měsíce, kdy teploty vystupovaly i nad 10°C, ojediněle nad 12°C v maximech jako na úplném začátku měsíce. Pro představu v období od cca 6. do 20. dne listopadu to byla maxima 4 až 10°C maximálně. Kolem 18. až 20. dne měsíce zintenzivněla na našem území teplotní inverze a teploty byly nejen z pohledu nadmořské výšky velice rozdílné. Někde dosahovaly doslova jarních hodnot a to při slunném počasí (například severní výběžky Moravy přes 16°C) a jinde byly přímo zimní za výskytu mlh (například paradoxně jižní Morava nebo Žatecko). Východ země ovlivnila na konci měsíce významnější srážková činnost v souběhu k přílivem studeného vzduchu. Srážky tak byly sněhové včetně nížin, což působilo první zimní komplikace počasí. Prosinec pokračoval co do počasí v podobném duchu, v jakém končil listopad. Počasí bylo postupně však teplejší. Před polovinou měsíce přecházely přes střední Evropu severní drahou vůči našemu území opět významné tlakové níže ze severního Atlantiku. Tyto přinesly opět silné proudění, tlakové a teplotní změny spojené s přechodem systémů vázaných na tyto cyklony. Silné poryvy větru přinesla na území ČR zejména tlaková níže zvaná "Xanthos" a to především do východní části našeho území. Nejvyšší nárazy zaznamenaly Lysá hora (38m/s), Sněžka (35m/s) a Javorový vrch (33m/s). Silněji foukalo i v oblasti dalších cyklon. I přes dlouho velmi nejistou předpověď počasí na vánoční svátky byly tyto nakonec ve znamení velmi teplého počasí, kdy teploty dosahovaly 10°C a ojediněle vyšších hodnot, například Osoblaha (11.3°C) nebo Kopisty (11.0°C). Bylo opět tepleji než v mnohých dnech na počátku měsíce prosince. Převládala velká oblačnost a zejména na frontách se objevovaly dešťové srážky, od vyšších poloh převážně sněhové. Nejvýznamnější srážky se vyskytly dne 28. prosince a za přílivu studeného vzduchu se jednalo jen zpočátku o déšť, postupně o sněžení. Při teplotách kolem bodu mrazu se v nižších polohách častěji tvořilo na mokrých površích náledí. Nejteplejším dnem prosince byl ovšem den poslední, silvestrovský, kdy teploty dosahovaly v teplém sektoru tlakové níže a byly téměř jarní. Nejvyšší teplotu naměřili na stanici v Dyjákovicích (14.2°C), pokořeno bylo několik (konkrétně 61 ze 146 potenciálně možných) dosavadně platných maximálních rekordů, nejstarší platil od roku 1935.

2. PODROBNÉ SHRNUTÍ MĚSÍČNÍHO POČASÍ

Leden
Synoptické příčiny: Počátek měsíce přinesl změnu z inverzního charakteru počasí na cyklonální situaci s převahou západního až severozápadního proudění, které bylo z pohledu vyšších poloh chladnější a z pohledu nížin teplejší než předchozí inverzní období a pro všechny polohy vlhčí s postupem jednotlivých frontálních systém v uvedeném řídícím proudění. Proudění bylo přechodně také čerstvé. V následujících dnech pronikal od severozápadu až severu na naše území mrazivý vzduch, který byl současně o něco sušší. Změnu v tomto charakteru počasí přinesla okludovaná fronta putující od severozápadu před polovinou měsíce. Kolem poloviny měsíce došlo k obnovení přílivu mrazivého vzduchu od severu až severovýchodu, kdy tento byl současně suchý za vlády rozsáhlé anticyklony s výskytem převážně inverzního zvrstvení atmosféry. Tento charakter počasí s postupně na konci měsíce slábnoucím přílivem zmíněného mrazivého a suchého vzduchu přetrvalo po celé období od poloviny až do konce měsíce.
Průběh počasí: Měsíc leden přinesl navzdory některých prognózám do všech poloh zimní charakter počasí, který byl přechodně přerušen zejména teplotní inverzí s přílivem teplejšího vzduchu do vyšších hladin atmosféry. Na našem území se vyskytovaly různé zimní meteorologické projevy a to i ve význačné podobě, ať už šlo o sněžení, silný mráz, náledí či ledovku nebo námrazu. V prvních dnech měsíce se v nižších polohách dostávaly teploty slabě nad bod mrazu, další mírné oteplení se konalo kolem 12. až 14. ledna. Po zbytek měsíce převažovaly trvalé mrazy se zmíněným výskytem teplotní inverze v některých dnech. V prvních dnech měsíce se utvořila sněhová pokrývka, která až na výjimky vydržela po celý měsíc. Letošní leden se řadí k těm nejchladnějším.

Hodnoty:
Nejnižší teploty -15 až -2°C, Nejvyšší teploty -8 až +4°C.
Průměrná teplota v Praze -3.31°C, Průměrné srážky v Praze: 0.59mm.

Únor
Synoptické příčiny: Na počátku měsíce přešla od jihozápadu naše území okludovaná fronta, která ukončila příliv mrazivého vzduchu od severu a přinesla změnu cirkulace přechodně na jihozápadní až západní složku. V dalších dnech první dekády ovlivňovala počasí u nás rozsáhlá oblast vysokého tlaku vzduchu, která se udržovala téměř bez pohybu nad severní a částečně střední Evropou. Ke konci první dekády měsíce k nám znovu pronikl přechodně mrazivý vzduch ze severních směrů. Před polovinou měsíce došlo ke slábnutí přílivu tohoto mrazivého vzduchu. Od konce druhé dekády měsíce začaly v severozápadním až západním proudění přes střední Evropu putovat atlantické frontální systém v postupně zesilujícím proudění. Ty s sebou přinesly převážně teplý vzduch, který byl také dosti vlhký. Po přechodném vlivu vysokého tlaku vzduchu přešla na konci měsíce naše území od jihozápadu zvlněná studená fronta.
Průběh počasí: Za okluzní frontou nastala v ČR během poloviny první dekády mírná obleva, která byla ovšem střídána posledním zesílením přílivu mrazivého vzduchu od severu. Před polovinou ledna skončilo zimní počasí v nižších polohách a následně nastalo kratší slunné období pouze s ojedinělou tvorbou nízké oblačnosti či mlh. V poslední dekádě měsíce přecházely naše území jednotlivé frontální systémy od západu v silném proudění. Na naše území pronikal teplý vzduch od jihozápadu a nastala siná obleva, včetně horských poloh. Místy se vyskytla povodňová situace, vyšší SPA byly však dosaženy jen velmi přechodně. Mírné ochlazení přinesla v úplném závěru měsíce zvlněná studená fronta přecházející od jihozápadu.

Hodnoty:
Nejnižší teploty +8 až -7°C, Nejvyšší teploty -4 až 15°C.
Průměrná teplota v Praze 3.17°C, Průměrné srážky v Praze 0.60mm.

Březen
Synoptické příčiny: Zpočátku měsíce ovlivňovala počasí u nás zvlněná studená fronta, za níž k nám pronikal od západu vlhký a studený vzduch. Následně přešla přes naše území od západu až jihozápadu teplá fronta systém, následně uzavřela teplý sektor tlakové níže slábnoucí studená fronta. Za systémem postupovalo několik dalších systémů okludovaných front. Docházelo ke střídání cirkulací s převahou chladnějšího západního proudění. Následně postupovala přes střední Evropu oblast vysokého tlaku vzduchu. Krátký příliv teplejšího vzduchu střídal přechod dalších systémů front v západním až severozápadním proudění. Následovaly další krátké přílivy teplého vzduchu rychle ukončované přechody front. Významnější frontální rozhraní v podobě zvlněné studené fronty přešlo naše území během 22. března. Ke konci měsíce ovlivnila počasí v centrální Evropě tlaková výše zvaná "Ludwiga", která se přesouvala dále k východu. Příliv teplého vzduchu následně částečně ukončila studená fronta. Za teplou frontou k nám na konci měsíce pronikl ještě velmi teplý vzduch.
Průběh počasí: Přílivem studeného vzduchu po přechodu zvlněné studené fronty začal měsíc březen. Oblačné počasí místy doplněné přeháňkami pokračovalo i v dalších dnech, kdy přes nás ve vlhkém a studeném západním proudění postupovaly jednotlivé systémy front a to po celou první dekádu měsíce. Přílivy teplejšího vzduchu tak byly minimální a velmi přechodné. Velice podobné počasí po výběžku tlakové výše pokračovalo zhruba od poloviny měsíce, kdy byly již výraznější přílivy teplého vzduchu, které byly ukončovány ale stále relativně brzo studenými frontami. Ke konci měsíce přinesla slunečné počasí a postupně také až rekordně teplé počasí za přílivu teplého vzduchu od jihu až jihovýchodu tlaková výše zvaná "Ludwiga".

Hodnoty:
Nejnižší teploty +9 až -3°C, Nejvyšší teploty 7 až 23°C.
Průměrná teploty v Praze 8.44°C, Průměrné srážky v Praze 0.87mm.

Duben
Synoptické příčiny: V úvodu měsíce určovala počasí u nás zvlněná studená fronta, postupující zvolna k jihovýchodu. Po přílivu teplého vzduchu z jižních směrů přinesla studený vzduch od severozápadu. Za ní postupovaly další frontální vlny. Za studenou frontou zesílilo studené a vlhké severozápadní proudění. Po polovině dekády se naše území ocitla v teplém sektoru tlakové níže, který trval zhruba dva a půl dne, následně uzavřela sektor studená fronta systému, putující od severozápadu v závěru první dekády měsíce. Další frontální systém ovlivnil počasí v ČR v následujících dnech. Krátké přílivy teplého vzduchu byly v severozápadním proudění rychle ukončovány přechody studených front. Za okluzní frontou k nám pronikl velmi studený vzduch od severu na konci druhé dekády měsíce. Následovaly další frontální vlny, dle nichž se řídila cirkulace nad námi. Krátký příliv teplejšího vzduchu ukončila po polovině poslední dekády měsíce zvlněná studená fronta, která se nad námi vlnila několik dnů a to především v oblasti severovýchodu a východu republiky.
Průběh počasí: Počátek dubna přinášel v přílivech teplého vzduchu od jihu střídaných studenými vpády od západu až severozápadu často i velmi teplé až rekordní počasí. První slabá jarní bouřky se objevily na zvlněné studené frontě 2. dubna a lze je považovat za první konvekční bouřky letní sezóny. Další bouřkovou činnost přinášela studená fronta 10. dubna. Zhruba od poloviny měsíce převládalo častěji studené až velmi studené počasí včetně ranních mrazů. Významné ochlazení se vyskytlo kolem 19. a 20. dubna, dále 22. dubna či 26. dubna. Teploty se často pohybovaly v maximech pouze kolem 5°C.

Hodnoty:
Nejnižší teploty -2 až +10°C, Nejvyšší teploty 3 až 22°C.
Průměrná teplota v Praze 9.45°C, Průměrné srážky v Praze 1.94mm.

Květen
Synoptické příčiny: Ve výběžku vyššího tlaku vzduchu k nám začal během prvních dnů měsíce pronikat teplý vzduch, jehož příliv ukončil přechod studené fronty od západu až severozápadu. Za frontou se rychle obnovil příliv teplého vzduchu, který byl ukončen přechodem další studené fronty od severu. Přes ČR přešla od západu tlaková výše a za ní se k nám nasunula brázda nízkého tlaku vzduchu s přílivem teplého a vlhčího vzduchu. Následně pokračoval příliv teplého vzduchu za vlády anticyklonálního počasí. Tento příliv ukončila po polovině měsíce zvlněná studená fronta postupující od západu. V posledních květnových dnech na naše území převážně pronikal teplý až velmi teplý vzduch z jižních směrů, jehož příliv přechodně ukončila studená fronta kolem 23. dne měsíce a následně kolem 30. dne měsíce.
Průběh počasí: Přechodný příliv teplého vzduchu ve výběžku tlakové výše ukončila v prvních dnech měsíce studená fronta, postupující přes naše území k jihovýchodu až východu. Následoval opět krátký příliv teplého vzduchu a současně suššího vzduchu a další ochlazení po přechodu studené fronty od severu. Před polovinou měsíce s počasí u nás ocitlo v brázdě nízkého tlaku. První významnější příliv teplého vzduchu s letními teplotami ukončila zvlněná studená fronta. A počasí mělo obdobný průběh i v závěru měsíce. Takže docházelo během května ke střídání přílivů teplejšího vzduchu s těmi chladnějšími za studenými frontami. Zatímco v první půlce měsíce mělo počasí spíše jarní charakter, ve druhé polovině měsíce už letní a v jeho úplném závěru nastala krátká tropická epizoda a na území ČR se objevily první tropické teploty roku.

Hodnoty:
Nejnižší teploty -2 až +19°C, Nejvyšší teploty 9 až 32°C.
Průměrná teploty v Praze 15.59°C, Průměrné srážky v Praze 0.91mm.

Červen
Synoptické příčiny: Zpočátku období přecházela naše území oblast vysokého tlaku vzduchu k východu, na naše území začal pronikat teplejší vzduch. Tento příliv byl ukončen přechodem zvlněné studené fronty od severozápadu, která ovlivňovala počasí u nás během čtvrtého dne měsíce. O dva dny později následovala od západu studená fronta, která opět rychle ukončila krátký příliv teplejšího vzduchu. Za frontou následovala od západu tlaková výše, která přecházela přes naše území svým středem kolem devátého dne měsíce. Pronikal k nám teplý vzduch, jehož příliv byl ukončen přechodem další studené fronty a situace se kolem poloviny měsíce opakovala. Na přelomu druhé a třetí dekády měsíce za vlivu rozsáhlé oblasti vysokého tlaku vzduchu, v níž se rozpadala studená fronta, k nám pronikl od jihu až jihovýchodu teplý až velmi teplý vzduch. Tento příliv ukončila od severozápadu putující studená fronta během třiadvacátého dne měsíce. Následně došlo ke krátkém přílivu teplejšího vzduchu do doby přechodu zvlněné studené fronty od západu, na níž vznikla nová tlaková níže, v úplném závěru měsíce.
Průběh počasí: I červenec přinášel spíše krátké nebo velmi krátké přílivy teplého vzduchu s dosažením nebo mírným přesažením tropických 30°C, jen ojediněle došlo k přesažení hodnoty 35°C. Krátká slunná a teplá období byla střídána přechody front a to převážně studených, které se při přechodu přes ČR vlnily a přinášely tak intenzivnější projevy počasí. Zejména se jednalo o intenzivní bouřkovou činnost, mezi nejvýznamnější dny s bouřkovou činností můžeme uvést 6. a 7. červenec, 12. červenec, s jinou příčinou než přechodem studené fronty pak ještě 15. červenec a 20. červenec. Trvalé srážky se objevily kolem 24. července a 27. července v oblasti zvlněné fronty.

Hodnoty:
Nejnižší teploty 8 až 20°C, Nejvyšší teploty 20 až 35°C.
Průměrná teplota v Praze 19.89°C, Průměrné srážky v Praze 3.27mm.

Červenec
Synoptické příčiny: Na počátku období ovlivňovala počasí ve střední Evropě ustupující tlaková níže a s ní spojená zvlněná studená fronta. Následně přešla naše území od severozápadu okludovaná fronta a následně slábnoucí studené fronta. Během dalších dnů první dekády měsíce se dostalo naše území do nevýrazné tlakové oblasti s přílivem teplého a zpočátku i vlhčího vzduchu. Tento příliv teplého vzduchu ukončila v závěru dekády zvlněná studená fronta přecházející dále k východu. Následně přecházely přes naše území další frontální systémy. V polovině měsíce přešla od severozápadu okluzní fronta charakteru teplé fronty, za níž k nám pronikl teplý vzduch od jihu. Na přelomu druhé a poslední dekády měsíce se nad centrální Evropu nasunula brázda nízkého tlaku vzduchu. S ní spojená zvlněná studená fronta přecházela velmi zvolna naše území směrem k východu.
Průběh počasí: I červenec přinášel spíše krátké nebo velmi krátké přílivy teplého vzduchu s dosažením nebo mírným přesažením tropických 30°C, jen ojediněle došlo k přesažení hodnoty 35°C. Krátká slunná a teplá období byla střídána přechody front a to převážně studených, které se při přechodu přes ČR vlnily a přinášely tak intenzivnější projevy počasí. Zejména se jednalo o intenzivní bouřkovou činnost, mezi nejvýznamnější dny s bouřkovou činností můžeme uvést 6. a 7. červenec, 12. červenec, s jinou příčinou než přechodem studené fronty pak ještě 15. červenec a 20. červenec. Trvalé srážky se objevily kolem 24. července a 27. července v oblasti zvlněné fronty.

Hodnoty:
Nejnižší teploty 20 až 10°C, Nejvyšší teploty 20 až 35°C.
Průměrná teplota v Praze 21.25°C, Průměrné srážky v Praze 2.78mm.

Srpen
Synoptické příčiny: V úvodu měsíce se přes střední Evropu přesouvala tlaková výše a na naše území vrcholil od jihu příliv velmi teplého a suchého vzduchu. Tento příliv byl ukončen přechodem zvlněného frontálního rozhraní během 3. srpna, následovala studená fronta v chladném a vlhčím západním proudění. Dále přes centrální Evropu přešla tlaková výše a za ní následovala studená fronta. Před polovinou měsíce ovlivnilo středoevropské počasí výrazné frontální rozhraní putující od západu. V dalších dnech měsíce se střídaly oblasti vyššího tlaku vzduchu a krátké přílivy teplého vzduchu s přechodem studených front od západu. Na počátku poslední dekády měsíce přešla od západu okludovaná fronta, následoval další frontální systém. V závěru měsíce se nad střední Evropu rozprostřela tlaková výše s přílivem teplého vzduchu. Až během posledního dne měsíce začalo naše počasí ovlivňovat od západu další zvlněné rozhraní.
Průběh počasí: Počátek měsíce byl ve znamení přílivu velmi teplého vzduchu, jehož příliv ukončila následně zvlněná studená fronta od západu. Další významné frontální rozhraní, které se nad naším územím vlnilo, přecházelo na přelomu první a druhé dekády měsíce a ukončovalo krátký příliv teplého vzduchu. Střídavé počasí s častým přechodem zejména studených front pokračovalo i nadále.

Hodnoty:
Nejnižší teploty 22 až 8°C, Nejvyšší teploty 23 až 37°C.
Průměrná teplota v Praze 20.94°C, Průměrné srážky v Praze 1.86mm.

Září
Synoptické příčiny: První den měsíce bylo počasí u nás pod vlivem zvlněného frontálního rozhraní, které se přesouvalo jen velmi zvolna k východu a ukončovalo příliv teplého vzduchu, který na naše území vrcholil na konci minulého měsíce. V dalších dnech převládalo chladnější západní proudění s postupem dalších frontálních vln, které byly ovšem o poznání méně významné. Další zvlněná studená fronta přešla naše území od západu na konci první dekády. Následovala okluzní a studená fronta před polovinou měsíce v čerstvém západním až severozápadním proudění. Vlhkém a studené proudění s přechodem dalšího vlnícího se rozhraní pokračovalo i po polovině měsíce. Následně přes naše území ve studeném vzduchu putovala nevýznamná oblast vyššího tlaku vzduchu, v níž v polovině poslední dekády slábla okludovaná fronta postupující přes naše území od severovýchodu. Na konci měsíce se do centrální Evropy rozšířila rozsáhlejší tlaková výše.
Průběh počasí: Počátek měsíce byl ve znamení vlivu zvlněné studené fronty, která přinesla trvalý déšť a na četných místech šlo o jeden z nejvyšších úhrnů měsíce, tvořící velkou část celkového měsíčního úhrnu. Ve výběžku tlakové výše bylo přechodně polojasno. Následně ovlivnil počasí u nás frontální systém. Další fronty následovaly a střídaly se s přechodnými výběžky nebo přechody tlakových výší. Převládalo tedy většinou oblačné počasí se srážkami, přechodně bylo polojasno až slunečno. Kolem poloviny září a po polovině měsíce převládalo vlhké a studené počasí. Poslední dny měsíce přinesly naopak počasí slunečné či zcela jasné, místy s ranními mlhami, a hlavně vyššími teplotami.

Hodnoty:
Nejnižší teploty 13 až 3°C, Nejvyšší teploty 13 až 25°C.
Průměrná teplota v Praze 14.43°C, Průměrné srážky v Praze 1.48mm.

Říjen
Synoptické příčiny: V prvním dni období slábla nad naším územím okludovaná fronta postupující od západu. Následně se nad střední Evropou vlnilo frontální rozhraní, které zvolna postupovalo k jihovýchodu a ukončovalo příliv teplého vzduchu na našem území. V polovině první dekády ovlivnila počasí u nás tlaková níže zvaná "Xavier" a s ní spojená okluzní fronta postupující od západu. V závěru dekády přešla teplá fronta, následovala slábnoucí studená fronta systému. Za ní se rozšířila do střední Evropy významnější tlaková výše zvaná "Tanja", která ovlivňovala počasí u nás po několik dalších dnů. Od jihu až jihovýchodu k nám pronikal teplý vzduch, ke konci období se začala tvořit slabá teplotní inverze. Slábnoucí studená fronta a následně okluzní fronta inverzní počasí na počátku třetí dekády měsíce ukončily. Následovalo cyklonální počasí s přechodem frontálních systémů od západu až severozápadu. Za zmínku stojí zvlněná studená fronta. V závěru měsíce ovlivnila počasí u nás velmi významná tlaková níže zvaná "Herwart", jejíž jméno se nejen v ČR proslavilo.
Průběh počasí: V prvních dnech měsíce ovlivnila počasí u nás tlaková níže zvaná "Xavier" a s ní spojené zvlněné frontální rozhraní. Od severozápadu k nám tak proudil studený a vlhký vzduch. Přeháňkové počasí na dalších frontách pokračovalo a to v chladném proudění. Oteplení přišlo až ve druhé dekádě měsíce za teplou frontou. Studená fronta daného systému slábla a za ní se nad naše území nasunula tlaková výše zvaná "Tanja". Ráno se v anticyklonálním počasí tvořily mlhy nebo nízká oblačnost, odpoledne bylo až jasno. Během období převládala v nižších polohách nízká oblačnost po celé dny. T5etí dekády přinesla změnu počasí na cyklonální a takové počasí vydrželo do konce měsíce. V posledních dnech měsíce ovlivnila počasí u nás tlaková níže zvaná "Herwart", která byla nejvýznamnější zejména, co se týče intenzity proudění. Kolem tlakové níže k nám začal pronikat studený vzduch od severu a na horách začalo sněžit.

Hodnoty:
Nejnižší teploty 12 až 0°C, Nejvyšší teploty 7 až 24°C.
Průměrná teplota v Praze 12.12°C, Průměrné srážky v Praze 2.48mm.

Listopad
Synoptické příčiny: V prvních dnech měsíce přešel od západu naše území frontální systém, naše území se ocitlo mezi teplou a studenou frontou tohoto systému přechodně v teplém sektoru dané tlakové níže. Zvlněná studená fronta poté o několik málo dní později přinesla razantnější ochlazení s přílivem studeného vzduchu od severozápadu. V dalších dnech měsíce postupovaly jednotlivé studené fronty přes ČR k východu, na počátku druhé dekády ovlivnila počasí u nás významnější tlaková níže svým středem putující k východu až severovýchodu. Cyklonální počasí pokračovalo i v následujících dnech, ke konci druhé dekády měsíce se přesouvala k východu přes střední Evropu brázda nízkého tlaku vzduchu a s ní spojená další studená fronta. Za teplou frontou v úvodu třetí dekády listopadu pronikl n území ČR teplý vzduch, tento příliv ukončila vlnící se studená fronta od západu. V úplném závěru měsíce k nám zesílil příliv studeného vzduchu od severu, současně postoupila od jihozápadu až jihu přes ČR další zvlněná studená fronta.
Průběh počasí: Počasí v listopadu bylo často pod vlivem západního proudění s přechodem jednotlivých systémů front s přechody tlakových níží přes severní Evropu. Na počátku druhé dekády měsíce došlo k přechodnému ochlazení, kdy srážky přešly ve sněžení i v nížinách. Na konci měsíce došlo k dalšímu významnějšímu ochlazení a východní část našeho území zasáhlo vydatnější sněžení. Příčinou byl přechod zvlněné studené fronty od jihu. Počasí v měsíci tak bylo spíše teplejší s přechodnými přílivy studeného vzduchu a také vlhčí. Srážky byly méně vydatné, ale poměrně časté a byly tak v měsíci rovnoměrněji rozloženy.

Hodnoty:
Nejnižší teploty +8 až -2°C, Nejvyšší teploty 1 až 14°C.
Průměrná teplota v Praze 6.05°C, Průměrné srážky v Praze 1.34mm.

Prosinec
Synoptické příčiny: Zpočátku období panovalo v ČR studené počasí, kdy teploty v ranních minimech klesaly pod bod mrazu, odpolední vystupovaly pouze slabě nad něho a od středních poloh se jednalo spíše o celodenní mrazy. S příchodem západního cyklonálního proudění s přechodem jednotlivých systémů front spojených i s významnými tlakovými nížemi došlo k mírnému oteplení a k nástupu vlhčího počasí. Polojasné počasí tak převážilo mezi jednotlivými systémy spíše přechodně v řádu několika hodin. Významnou situací byl přechod hlubokých níží zvaných "Xanthos" o několika středech na rozsáhlém frontálním rozhraní a níže "Yves". Tyto tlakové níže přinesly do ČR opětovně extrémní poryvy větru.
Průběh počasí: V prosinci převažovalo u nás i nadále západní atlantické proudění a podle toho se odvíjel ráz počasí, který byl převážně v podobě velké oblačnosti a častých srážek se střídáním teplot. Takže padající srážky byly různého druhu, na površích se často tvořilo náledí nebo zmrazky, při některých situacích, kdy převládal mráz v nižších výškách, ale ve vyšších se již oteplovalo tak v případě srážkové činnosti i ledovka. Před polovinou měsíce byly významné tlakové níže příčinou velmi silných poryvů větru, tentokrát zejména na východě naší země. Velmi větrno bylo i v okolí našeho území. Cyklonální počasí pokračovalo i ve druhé polovině měsíce, vleká oblačnost, srážky a jen přechodně zmenšená oblačnost. O Vánocích a na konci roku k nám pronikl velmi teplý vzduch a maximální teploty pokořily i některé maximální teplotní rekordy.

Hodnoty:
Nejnižší teploty +7 až -4°C, Nejvyšší teploty -1 až +12°C.
Průměrná teplota v Praze 2.96°C, Průměrné srážky v Praze 0.95mm.

> Pokračování v dalším článku.
 

Buď první, kdo ohodnotí tento článek.

Nový komentář

Přihlásit se
  Ještě nemáte vlastní web? Můžete si jej zdarma založit na Blog.cz.
 

Aktuální články

Reklama

Meteo Aktuality - aneb vše o počasí

> Webová stránka MA (články, aktuality, další aplikace jako například radar, detekce blesků ČHMÚ, diskuzní fórum a další)

http://meteoaktuality.cz


> FCB stránka MA (aktuality z dění v počasí a všeobecně)

http://facebook.com/pocasi.aktuality

> Twitter profil (propojen s Facebookem)

https://twitter.com/meteoaktuality

> Google+ stránka (nejdůležitější aktuality a zajíamvosti)

Google+ MA

> Blog MA (nově založený pro psaní zajímavostí z meteopraxe i teorie, pro informace zde na Blog.cz, jste právě zde!)

> TV video kanál MA (videa o počasí, vše zajímavé i důležité v jeho dění)

http://www.youtube.com/user/MeteoaktualityTV?feature=mhee