Počasí nás ovlivňuje den co den, 365dní v roce, a můžeme ho jen do jisté míry odhadnout nebo předpovědět.

Meteoročenka 2016 II

23. května 2018 v 14:16 | Meteoaktuality.cz

LÉTO 2016
Období bylo teplotně průměrné, srážkově podprůměrné. Nejstudenější byl červen a nejteplejší srpen. Nebylo teplejší než období v roce 2015, ale bylo o něco teplejší než období v roce 2014. V létě 2016 se vyskytly následující velmi teplé (tzv. tropické) epizody s teplotami nad 30°C či ojediněle i nad 35°C: 24. a 25. června, 30. června až 2. července, 5. července, 10. a 11. července, 19. až 23. července, 25. až 27. července, 30. července, 4. srpna, 8. srpna, 25 až 28. srpna. Jde o výčet nejvýznamnějších tropických období, kdy teploty přesáhly 30°C v ČR plošněji. I v jiných dnech bylo na některých místech dosaženo 30°C či i více. Stabilita počasí v podobě delšího slunného a teplého počasí se dostavila až v poslední srpnové dekádě. Nejvýznamnější bouřkové situace se objevily zejména při přechodu zvlněných či běžých studených front nebo v brázdách nízkého tlaku či nevýrazných tlakových oblastech a to hlavně 12. června, 16. června, 25. června, 28. června, 5. července, 22. a 23. července, 26. a 27. července, 31. července, 21. srpna a 29. srpna.

Hodnoty:
Průměrná denní teplota 26.83°C
Průměrná noční teplota 13.95°C
Průměrná teplota období 20.39°C
Průměrné srážky 2.34mm
Celkové srážky 216.2mm

PODZIM 2016
Byl teplotně i srážkově průměrný s tím, že teploty i srážky byl v období rozloženy velice nerovnoměrně a měsíc září byl suchý a teplotně výrazně nadprůměrný. Stěžjní srážky v září přinesla n toto období velice intenzivní bouřková činnost na vlnící se studené frontě po polovině měsíce. Ostatní měsíce byly teplotně podprůměrné nebo průměrné a srážkově spíše průměrné nebo slabě nadprůměrné. Na počátku období lze vystihnout velmi teplá období s teplotami i nad 30°C v maximech a to 1. až 4. září, 8. až 15. září s řadou teplotních rekordů, 25. září a 29. září až 1. října. následně můžeme pozorovat spíše studená období a to hned 5. až 8. října, 12. a 13. října, 23. října, zejména 11. až 15. listopadu a také 28. až 30. listopad, v posledních dvou obdobích s výskytem sněžení či přechodné sněhové pokrývk i v nížinách. Z pohledu období lze vysledovat významné srážkové epizody kompenzující suché září, zejména 2. až 8. října, 11. až 13. října, 6. až 8. listopadu, 10. až 12. listopadu a 15. až 19. listopadu.

Hodnoty:
Průměrná denní teplota 15.27°C
Průměrná noční teplota 6.92°C
Průměrná teplota období 11.10°C
Průměrné srážky 1.80mm
Celkové srážky 164.9mm

Nadcházející zima (patří do následujícího roku) začala sice zimním charakterem počasí i v nížinách a to díky inverzní situaci, která se opakovala během měsíce ještě několikrát, ale zejména do vyšších poloh ronikal častěji teplejší vzduch a zima jako taková zatím nezačala. V nižších polohách převládaly často mrznoucí mlhy s výskytem námrazy, přechodně i silnější a zhoršená kvalita ovzduší s překročením imisních limitů částic prachu, PM10 (pozn. to byla záležitost poté i zbytku zimní sezóny, viz další shrnující dokumenty jako jsou Informační zprávy, IZ leden a únor 2017 a nebo také časopis Meteolisty, č. 47 Zima 2016/2017). Studená období mimo hory, často za vlády inverzní situace v prosinci: 3. až 7. prosince, 13. prosince, 19. až 22. prosince a 29. až 31. prosince, plus počátek ledna 2017. v ČR převládaly při invernzísituaci často značné teplotní rozdíly nejen mezi horami a nižšími polohami.

KLIMATICKÉ EXTRÉMY A DALŠÍ ÚDAJE Z MĚŘENÍ

Nadprůměrné měsíce*: Teplotně 5, Srážkově 3
Průměrné měsíce*: Teplotně 2, Srážkově 4
Podprůměrné měsíce*: Teplotně 5, Srážkově 5
* Hodnoceno dle ucelených řad od roku 2005

Rok 2016
Roční teplotní průměr: 11.17°C
Roční srážkový průměr: 1.508mm
Celkové roční srážky: 552.1mm

Hodnoceno dle období: Prosinec 2015 - zima až listopad 2016 - podzim

TEPLOTY A SRÁŽKY (Průměrná T, průměrné S, celkové S)

Zima 2014/2015: 4.13°C, 1.02mm, 93.3mm
Jaro 2015: 10.52°C, 0.80mm, 79.9mm
Léto 2015: 20.39°C, 2.34mm, 216.1mm
Podzim 2015: 11.10°C, 1.80mm, 164.9mm
Další zajímavé statistiky
Nejteplejší měsíc: Červenec (21.80°C)
Nejchladnější měsíc: Leden (1.03°C)
Nejvlhčí měsíc: Červenec (3.62mm)
Nejsušší měsíc: Březen (0.63mm)
Nejslunnější měsíce: Srpen a září (11)

Měsíc s nejvyšším počtem dnů se srážkami: Listopad (18)
Měsíc s nejvyšším počtem ledových dnů: Leden (8)
Měsíc s nejvyšším počtem mrazivých dnů: Prosinec (20)
Měsíc s největším počtem letních dnů: Červenec (27)
Měsíc s největším počtem tropických dnů: Červenec (14)

Nejvyšší teplota: 35.6°C (25.6 a 11.7.)
Nejnižší teplota: -11.3°C (23.1.)
Nejvyšší denní srážkový úhrn: 26.1mm (17.9.)

Dny slunné: 55 z 366
Dny se srážkami: 130 z 366 (pozn. alespoň 0.1mm)
Dny mrazivé: 63 z 366, resp. z 91 za zimní období
Dny ledové: 13 z 366, resp. z 91 za zimní období
Dny letní: 83 z 366, resp. z 92 za letní období
Dny tropické: 31 z 366, resp. z 92 za letní období
Vliv významnějších tlakových níží: "Zissi"
Vliv významnějších tlakových výší: "Harrlad", "Gerd", "Johannes", "Wolfgang"

ZÁVĚR
Teplotně nadprůměrných měsíců bylo v letošním roce v porovnání s minulým podstatně méně, mírně přibylo srážkově nadprůměrných měsíců. Naopak významněji přibylo teplotně podprůměrných a lehce ubylo srážkově podprůměrných měsíců. Nejteplejším měsícem a současně nejvlhčím byl červenec (loni byl nejteplejším srpen) a nejsušším byl březen (loni únor). Nejchladnějším měsícem byl leden (loni únor). Oproti zimě 2014/15 byl zima 2015/16 spadající do tohoto roku teplejší, naopak slabé ochlazení registrujeme v jarním i letním období, lehké oteplení v podzimním. Ve všech obdobích přibylo srážek, nejvíce v zimě a v létě. Nejdeštivějším byl opět listopad, enjvíce ledových dnů přinesl leden (loni únor), nejvíce mrazivých prosinec (loni též únor) a nejvíce letních červenec jako loni, tropických ovšem také červenec (loni srpen). Nejvyšší naměřená roční teplota byla o necelé 4°C nižší než loni, nejnižší naměřená též o poznání nižší. Zaznamenáno bylo oproti loňskému roku méně slunných dnů, více dnů se srážkami, více mrazivých i ledových (loni pouze 1) dnů, více dnů letních, ale méně tropických.

Závěrem tedy lze konstatovat, že letošní teplotní maximum bylo dosaženo o něco dříve a celkově byl vrchol léta dosažen z hlediska maximálních teplot také v dřívější době a to v době od poloviny července do počátku srpna. I přesto se teplé počasí vyskytovalo ještě v první třetině podzimu a vlivem toho byl zaznamenán i o něco vyšší počet letních dnů než loni. Menší počet tropických dnů svědčí o nižší extremitě letního průběhu počasí, stejně jako nižší absolutní roční maximum teplot. Z pohledu zimního počasí bylo podstatně více mrazivých dnů, též se vyskytlo podstatně nižší absolutní minimum teploty a též svědčí o chladnějším počasí významnější pokles teplot na konci roku oproti předchozímu roku, i když letní počasí bylo poměrně značně prodlouženo následně došlo k významné kompenzaci tohoto teplého období. Z pohledu srážek se maximum objevilo v červenci, což odpovídá běžnému průběhu v našich podmínkách více než loňské maximum v červnu a druhé v srpnu, mezi nimiž se vyskytl významně srážkově chudý červenec a po vlhčím srpnu následovalo velmi suché září. V letošním roce můžeme pozorovat o něco menší variabilitu srážek ve druhé polovině roku, byť jsou tam stále pokles srážkové činnosti na přelomu léta a podzimu a její zesílení ve druhé polovině podzimu patrné. sucho bylo v letošním roce tedy o poznání mírnější a to hlavně díky vlhkému červenci s o něco nižšími teplotami než v roce předchozím. Sucho v letní sezóně se také odvíjelo od průběhu počasí v zimním období, které nebylo tak suché jako zimní období předcházejícího roku. Sucho bylo mírnější v letošnísezóně též díky výskytu kratších tropických epizod, které měly současně méně extrémní průběh. Pozn.: Hodnoceno podle měření a pozorování v Praze a okolí, data se mohou zejména v některých ohledech (srážkové charakteristiky, teplá část roku atd.) i významněji lišit.

Grafické znázornění vybraných údajů:
Obr. 1 Průměrné měsíční teploty v roce 2016 s rozlišením dle vztahu k průměru, barvy křivky rozlišují vzestup a pokles
Obr. 2 Průměrné měsíční srážky v roce 2016 s rozlišením ve vztahu k průměru
Obr. 3 Celkové měsíční srážky v roce 2016 s rozlišením ve vztahu k hodnotám úhrnů

Obr. 4 Klimatické ukazatele počtu dnů - hodnocení tzv. slunných, letních, tropických, mrazivých a ledeových dnů, tropických nocí a dnů s výskytem srážkové činnosti

Více grafické prezentace dat obsahuje PDF dokument s celou ročenkou 2016 dostupný ke stažení na webu.
 

Buď první, kdo ohodnotí tento článek.

Nový komentář

Přihlásit se
  Ještě nemáte vlastní web? Můžete si jej zdarma založit na Blog.cz.
 

Aktuální články

Reklama

Meteo Aktuality - aneb vše o počasí

> Webová stránka MA (články, aktuality, další aplikace jako například radar, detekce blesků ČHMÚ, diskuzní fórum a další)

http://meteoaktuality.cz


> FCB stránka MA (aktuality z dění v počasí a všeobecně)

http://facebook.com/pocasi.aktuality

> Twitter profil (propojen s Facebookem)

https://twitter.com/meteoaktuality

> Google+ stránka (nejdůležitější aktuality a zajíamvosti)

Google+ MA

> Blog MA (nově založený pro psaní zajímavostí z meteopraxe i teorie, pro informace zde na Blog.cz, jste právě zde!)

> TV video kanál MA (videa o počasí, vše zajímavé i důležité v jeho dění)

http://www.youtube.com/user/MeteoaktualityTV?feature=mhee