Počasí nás ovlivňuje den co den, 365dní v roce, a můžeme ho jen do jisté míry odhadnout nebo předpovědět.

Meteoročenka 2016

23. května 2018 v 14:15 | Meteoaktuality.cz |  Shrnutí počasí
Ročenka má za úkol detailně shrnout průběh počasí v jednotlivých měsících uplynulého roku v podobě souhrnu vývoje synoptické situace a na ní závisejícího průběhu počasí v ČR. Toto shrnutí bude doplněno o statistiky z měření na naší stanici v Praze. Veškerý souhrn bude doplněn většinou jednou fotografií zobrazující význačnost či jiný průběh nebo důsledek počasí v daném měsíci. Následně budou prezentovány statistiky za jednotlivá klimatická období se stručným komentářem a údaje za celý rok.

Ročenku lze tedy rozdělit do tří základních částí - 1) úvod (stručný souhrn roku), 2) shrnutí měsíční, období a roku a závěr (závěrečné statistiky, rekordy a další data za celý rok) a 3) Grafické znázornění dat. Stručný souhrn roku obsahuje pouze rámcový popis průběhu vývoje počasí a to s vyznačením význačných situací v počasí. Měsíční shrnutí počasí obsahuje nejpodrobnější souhrn průběhu počasí v daném měsíci složené z popisu synoptického vývoje, průběhu počasí a dat. Shrnutí měsíční obsahuje pouze dodatky k charakteristikám dle měření v Praze a stručný výpis význačných projevů. Podobně je koncipován závěr ročenky s dalšími daty jako jsou rekordní a další údaje za rok a závěrečný souhrn s výčtem všech význačných situací bez detailnějšího popisu.

1) Úvod - stručný souhrn roku
2) Podrobné shrnutí - měsíční počasí a data, jednotlivá období a charakteristiky a závěrečné statistik a další údaje
3) Závěr - grafické znázornění některých dat, výčet nejdůležitějších období z pohledu počasí a klimatu a závěrečný komentář

STRUČNÝ SOUHRN - ROK 2016

Leden začal zimním charakterem počasí ve všech polohách s přechodem front od jihozápadu, které přinášely v mrazivém vzduchu občasné sněžení. Kolem 10. ledna nastalo oteplení a na naše území pronikal teplý vzduch od jihozápadu, srážky se tak v nižších polohách měnily na déšť. Další ochlazení přišlo kolem 16. ledna, kdy se vyskytlo v důsledku potupu cyklony od západu také trvalejší sněžení a včetně nížin se uvořila nová sněhová pokrývka. V následujících dnech k nám pronikal od severu mrazivý vzduch a období několika dnů lze nazvat vrcholem zimní sezóny ohledně teplot i sněhu. Ke konci měsíce se obnovilo západní proudění, tedy oproti severnímu teplejší s oblevou pod 500m. Oteplování vrcholilo ke konci měsíce, kdy teploty překračovaly v maximech 12°C. Období teploty se objevily i na počátku února, kdy se střídaly na našem území jednotlivé vzduchové hmoty v důsledku putování frontálních systému od západu. Vysoké teploty společně s cykonálním počasím západního proudění přinášejícím hodně oblačnosti a občasné srážky trvale i v dalších dnech. Přechodné ochlazení, které vrátilo sněžení i do nížin, nastalo kolem 16. února. počasí u nás ovlivnila obast nízkého tlaku vzduchu od jihu. Poté se opět počasí vrátilo k západní cirkulaci s teplotami v maximech i kolem 12°C. tudené fronty přinášely přechodná a většinou mírná ochlazení. Na konci února a počátku března došlo k postupu tlakové níže zvané "Zissy", která významně ovlivnila cirkulaci nad střední Evropou. Důsledkem této situace byl návrat zimního počasí do všech poloh, včetně sněžení. Mokrý sníh působil tehdy problémy s padajícími větvemi a stromy. První březnové dny přinesly slabé oteplení, ale počasí mělo charakter chladnějšího západního až severozápadního proudění, maximální teploty se tak většinou nad 10°C nedostávaly. Studené fronty ukonovaly krátké přílivy teplejšího vzduchu i v dalších březnových dnech a počasí se stále častěji střídalo. Až na konci měsíce začaly teploty trvaleji vystupovat nad 12°C a v posledních dnech i nad 15°C. Nechyběly\ srážky na postupujících frontách v převážně západním proudění. Počátek dubna byl ve znamení dalších velkých teplotních změn. První dny přinesly teploty v maximech jen kolem 9-10°C, ale čtvrtý a pátý den už byly v ČR měřeny před zvlněnou frontou skoro letní teploty. Konrkténě 5. dubna maxima překročila 23°C. V dalších dnech nastal opět opak a kolem zvolněného rozhraní nad naším územím se teploty dostaly v maximech opět i pod 10°C. A změna zpět na teplé počasí na sebe nenechala dlouho čekat. Už 13. dubna byly teploty v maximech téměř na 20°C. Do konce měsíce seteploty více ustálily a to na hodnotách kolem 12-16°C v maximech jen s přechodnými mírnými ochlazeními v prostorech za studenými frontami. Velmi podobnými teplotami začal i duben. Teploty překročily 20°C zejména na přelomu první a druhé dekády. Opět přecházely jednotlivé studené fronty, které přínášely ochlazení. Takto se počasí střídalo i nadále, letní teploty byly dosaženy až ke konci měsíce a spíše ojediněle. Vedle toho od 23. května se v teplém a vlhkém vzduchu tvořily v ČR první významné bouřky, které byly velmi silné.Přinášely hlavně přílové srážky, ale také krupobití. Na severovýchodě Čech bylo potvrzeno dne 24. května tornádo. Další významné bouřky se objevily 28. a 29. května. Shodné počasí z pohledu teplot přinášel i červen, častěji přecházely zvlněné studené fronty a přinášely mírná ochlazení přeháňkovou a spíše běžnější bouřkovou činnosí. Změna nastala až v polovině poslední dekády června, kdy na naše území pronikal tropický vzduch od jihu, byť jen přechodně Teploty vystoupily v maximech až k 35°C, dlouho na sebe ale nenechalo čekat zvlněné rozhraní, které přineslo ochlazení a vedle něho také významnější bouřkovou činnost. Na přelomu června a července bylo možno se setkávat s teplým až horkým počasím v podobě maximálních teplot 25 až 33°C. Tropická období byla střídána mírnými ochlazeními za studenými frontami, ať už běžnými či zvlněnými. Větší změna nastala při vlivu rozhraní dne 14. července, kdy poklesly teploty v maximech pod 20°C, avšak velmi přechodně (tzv. jednodenní ochlazení). Rozhraní přineslo významnou srážkovou činnost. Další významnější bouřková činnost se objevila v oblasti nevýrazného tlaového pole kolem 23. července. Další bouřky, které stojí za zmínky přinesly zejména vlnící se studené fronty na konci měsíce. V srpnu bylo počasí opět ve znamení spíše chladnějšího rázu je s přechodnými přílivy teplého vzduchu. Teploty tak stoupaly jen slabě nad 25°C, nad 30°C jen výjimečně. Rakové počasí bez větších změn vládlo až do 24. srpna. Za zmínku stojí do té doby jen zvlněná studená fronta 21. srpna, která byla zdrojem významnějších srážek konvekčního charakteru. Od 24. srpna lze hovořit o prvním období s vyloženě letním počasím v ustálené podobě o se týče trvaleji slunného počasí, bez většího větru a s teplotami kolem 30°C v maximech. toto počasí přerušila jen studená fronta 29. srpna s bouřkami, poté ovlivnila počasí ve střední Evropě další rozsáhlá anticyklona a pokračovalo letní počasí. V září se vyskytla přeháňková činnost pouze kolem 4. a 5. dne a jinak v další anticyklona pokračovalo ustálení počasí s teploty v maximech i kolem 32°C. V tomto období se výrazně prohloubilo v ČR sucho. Zvlněná fronta přinesla po polovině září krátkou přestávku od slunného a teplého počasí v podobě významných bouřek, které nejsou v tuto dobu již tak obvyklé. Nicméně za daných podmínek vývoje počasí v minulých týdnech to bylo zcela reálné. Slunné počasí bez významnějších změn pokračovalo až na výjimky do konce měsíce, kdy se začaly objevovat brzké slabé ranní mlhy. Výjimkami rozumějme zejména slábnoucí až rozpadající se fronty, které do oblasti tlakové výše pronikly, ale v ČR se projevily prakticky pouze přechodným zvětšením oblačnosti. velmi teplé počasí převládlo zejména na přelomu září a října, kdy maxima překročila letních 25°C. Zásadní změna počasí přišla dne 2. října se zvlněnou studenou frontou. Počasí se tak změnilo na chladné a vlhké. Během podzimu byl vyrovnáván srážkový deficit. V prvních dnech a týdnech se vyskytly velmi významné srážky především na návětří hor. Cyklonální počasí občas střídalo počasí inverzní s výskytem mlh a nízké oblačnosti. Teploty již dosahovaly i 15°C pouze ojediněle, zejména ke konci měsíce října. Další ochlazení přišlo na počátku listopadu za další studenou frontou. Maximální teploty se nedostávaly nad 10°C, někdy ani ne nad 8°C a noční minima klesala častěji k 0°C. významné ochlazení nastalo kolem 11. listopadu a tak vyjma nížin přijel letos Martin na bílém koni. Teploty v maximech po tomto datu vystupovaly jen do 2-3°C a sněžení se objevilo i v nížinách, kde se přechodně sníh také udržel. Taktéž se objevily první významnější ranní mrazy s minimy i pod -5°C, které nejsou pro toto období příliš typické. Rozhodně to ale neznamenalo začátek zimního počasí. Během několika dalších dnů maxima stoupala opět nad 10°C. Po polovině listopadu nastalo inverzní počasí za vlády rozsáhlé anticyklony. Další ochlazení nastalo na konci měsíce a běhe první dekády prosince, kdy zavládlo zimní počasí i v nížinách. Srážky byly ale pouze ojedinělé, počasí bylo inverzní a tak se vyskytovaly v ČR hojné mlhy a nízká oblačnost. Mlhy byly často i mrznoucí s tvorbou námrazy. Ve druhé dekádě byl zimní charakter počasí vystřídán opět teplým západním rpouděním s maximálními teplotami i kolem 10°C. Přes ČR přecházely jednotlivé frontální vlny. Další ochlazení nastalo přec Vánocemi, avšak do vyšších hladin atmosféry proudil stále převážně teplejší vzduch. V inverzním počasí se ale objevily v nižších nadmořských výškách i tzv. ledové dny. Se změnou cirkulace na západní až severozápadní došlo ke konci měsíce opět k výskytu teplejšího počasí, až v úplném závěru prosince se vrátila inverzní situace s četnými mrznoucími mlhami a nízkou oblačností a opět celodenními mrazy v nižších výškách.

PODROBNÝ SOUHRN ROKU 2016 - MĚSÍCE

Rozšiřující souhrn výše uvedené shrnutí záasdního průběhu počasí během roku.

LEDEN
Synoptický vývoj: Na počátku měsíce postupovaly jednotlivé frontální systémy přes ČR od jihozápadu za vlády převážně přílivu studeného vzduchu. Na přelomu první a druhé dekády přešla naše území okluzní a následně vlnící se studená fronta. V dalších dnech pronikal na území ČR o něco teplejší vzduch. ochlazení nastalo po polovině měsíce, kdy postoupila přes střední Evropy k východu tlaková níže a od severu k nám začal pronikat studený vzduch, v němž postoupila přes naše území okludovaná fronta. Po 22. lednu se vrátilo teplé jihozápadní proudění, které otevřela okludovaná fronta. Následně přešla naše území teplá fronta a ocitli jsme se tak v teplém sektoru níže. Studená fronta uzavřena teplý sektor dne 28. ledna, následně přešla další studená fronta.

Vývoj počasí: Zatažené a mlhavé počasí se změnilo na velkou frontální oblačnost se srážkami, které byly zpočátku převážně sněhové. V nížinách během první dekády přecházely na smíšené či přechodně dešťové. Během druhé dekády byly srážky o něco méně četnější a přechodně se ukázalo na obloze i polojasno. Oblačnosti i srážek přibylo kolem poloviny měsíce, srážky přecházely postupně ve všech polohách opět ve sněžení. Velká oblačnost občas se srážkami nás provedla i zbytkem měsíce, polojasno bylo přechodné. Srážky se v nižších polohách měnily během třetí dekády opět v déšť. Oblačno až olojasno s méně četnými srážkami hlavně v podobě přeháněk, takové byly úplně poslední dny měsíce. Nejnižší teploty klesaly na -1 až -7°C, kolem 10. a 25. - 30. ledna na 5 až 0°C a ve zbytku období přechodně na -4 až -12°C. Nejvyšší denní teploty vystupovaly na -5 až +2°C, kolem 10. ledna až k 8°C jen přechodně byly kolem 3°C. Po 17. lednu opět na -4 až +1°C a ke konci měsíce na 8 až 13°C.

Hodnoty:
Průměrná denní teplota 3.76°C
Průměrná noční teplota -1.70°C
Průměrná měsíční teplota 1.03°C
Průměrné srážky 1.11mm
Celkové srážky 34.5mm

Fotografie:

ÚNOR
Synoptický vývoj: Pokračoval přechod jednotlivých frontálních systém v západním až severozápadním proudění, které způsobovaly časté změny vzduchových hmot nad naším územím. Značný teplotní rozdíl nad ČR přineslo frontální rozhraní kolem 14. února. O tři dny později putovala od jihu v přílivu studeného vzduchu tlaková níže. Za teplou frontou po 20. únoru došlo k přílivu teplého vzduchu jižních směrů, který ukončila zvlněná studená fronta o tři dny později. Konec měsíce byl ve znamení nejprve vlivu oblasti vysokého tlaku vzduchu, v níž slábla okludovaná fronta, v úplném závěru měsíce začala určovat počasí u nás tlkaová níže zvaná "Zissi" za přílivu studeného vzduchu.

Vývoj počasí: Střídala se velká oblačnost se srážkami s přechodně polojasným počasím v důsledku postupu front. Většinou se mimo hory jednalo o déšť nebo dešťové přeháňky. Kolem 11. února se vyskytovaly na okluzní frontě přeháňce se sněhovými krupkami. V oblasti tlakové níže se vyskytlo od jihu dne 17. února sněžení. Polojasné počasí bylo opět vlivem častého přechodu frontálních systémů spíše výjimečné. Významější srážky přinesla zvlněná studená fronta 23. února, která současně způsobila značný sestup teplot. Další ochlazení se dostavilo na konci měsíce, kdy teploty v noci klesaly pod bod mrazu. V noci na 29. února se objevilo místy vydatnější sněžení v oblasti cyklony a mokrý sníh působil četnější polomy stromů a přinesl tak komplikace v dopravě. Nejnižší teploty klesaly na 7 až 2°C, občas a to kolem 17. února a na konci měsíce na +1 až -5°C. Maximální dení teploty stoupaly zpočátku měsíce, kolem 8. února, 14. února a 22. února na 8 až 14°C, jinak na 3 až 8°C a přechodně, zejména kolem 17. února a na konci měsíce na 0 až 6°C.

Hodnoty:
Průměrná denní teplota 8.26°C
Průměrná noční teplota 1.71°C
Průměrná měsíční teplota 4.98°C
Průměrné srážky 1.15mm
Celkové srážky 33.5mm

Fotografie:

BŘEZEN
Synoptický vývoj: Na počátku měsíce k nám pronikal od severu studený vzduch, jehož příliv ukončil přechod okludovaných front od západu. Kolem 5. března přešla zvlněná studená fronta. Následně se naše území dostalo do vlivu brázdy nízkého tlaku vzduchu. Kolem poloviny týdne k nám opět pronikal studený vzduch od severovýchodu, v němž přešla okludovaná fronta. Za následovala od severu studená fronta, mezi nimi došlo k velmi přechodnému zmírnění přílivu studeného vzduchu. V nevýrazném vlivu oblasti vyššího tlaku vzduchu se koncem března rozpadala okludovaná fronta, následně studená fronta. pronikat k nám začal teplý vzduch, jehož příli stačila ještě na konci měsíce ukončil zvlněná studená fronta postupující přes naše území od západu.

Vývoj počasí: Velká oblačnost se sněžením nejprve ve všech polohách, postupně jen od vyšších poloh. Takové bylo počasí v prvních dnech března. Následně se střídalo oblačné až přechodně polojasné počasí s oblačným až zataženým s občasnými srážkami. Méně oblačnosti přinesl vliv výběžku tlakové výše kolem 17. března, kdy bylo přechodně zcela slunečno. Následně převládala velká oblačnost občas s deštěm či přeháňkami, sněžení bylo záležitostí vyšších a hlavně horských poloh. Více srážek přinesl i konec měsíce.

Hodnoty:
Průměrná denní teplota 9.39°C
Průměrná noční teplota 2.34°C
Průměrná měsíční teplota 5.86°C
Průměrné srážky 0.63mm
Celkové srážky 19.6mm

Fotografie:

DUBEN
Synoptický vývoj: Po vlivu zvlněné studené fronty přešla naše území tlaková výše s přílivem teplého vzduchu od jihu, který byl ukončen zvlněnou studenou frontou. Další ochlazování přinesla v první dekádě následně další zvlněná fronta či chcete-li frontální rozhraní postupující od jihu. Následne došlo k obnově přílivu teplého vzduchu a v západním proudění postupovala okludovaná fronta, za ní o dva dny později další. Následně přešla přes střední Evropu k východu další tlaková výše. Od severozápadu postoupia přes ČR studená fronta, o dva dny později a těsně za ní zvlněná studená fronta. Opět došlo k značné výměně vzduchových hmot nad ČR a okolím v podobě přílivu studeného vzduchu. Na konci měsíce ovlivnila počasí u nás postupující anticyklona.

Vývoj počasí: Po deštivém prvním dnu dubna následovalo velmi krátké období s menší oblačností beze srážek. Příčinou dalších srážek byly vlnící se studené fronty. Vedle deště a přeháněk přinesla okluzní fronta před polovinou měsíce první jarní bouřky, které byly na jihozápadě Čech i silnější. Oblačné počasí občas s přeháňkami převládalo i nadále. V anticykloně bylo kolem 21. dubna až jasno, podobně jako v posledních třech dnech měsíce. Mezi tím se objevily srážky na studených frontách v podobě deště, přeháněk a kolem 24. dubna i přeháněk se sněhovou krupicí ve studeném proudění.

Hodnoty:
Průměrná denní teplota 14.68°C
Průměrná noční teplota 5.68°C
Průměrná měsíční teplota 10.18°C
Průměrné srážky 1.06mm
Celkové srážky 31.8mm

Fotografie:

KVĚTEN
Synoptický vývoj: Vliv oblasti vysokého tlaku vzduchu přerušil přechod studené fronty od západu v prvních dnech měsíce. V ostatních dnech převážila anticyklonální situace. Kolem 12. května přecházela od západu s tlakovou nížíspojená okludovaná fronta, následně fronta studená a na naše území po několika dnech pronikl studený vzduch. V dalších dnech se vrátilo teplejší proudění. Toto proudění ukončila zvlněná studená fronta v brázdě nízkého tlaku vzduchu vyplněné vlhkým vzduchem. Tento stav trvat téměř do konce měsíce. V brázdě postupovala ke konci měsíce další zvlněná studená fronta.

Vývoj počasí: Typicky denní chod oblačnosti při konvekčním počasí nás provázel prvními dny května vyjma období přechodu studené fronty. Tzn. ráno a večer bylo převážně jasno, během odpoledne polojasno až oblačno. Srážky se objevovaly pouze ojediněle. První srážky po delším sušším a slunném období s vyššími teplotami se objevily na okluzi a na studené frontě kolem tzv. třech zmrzlých, které přinesly významnější ochlazení a to hlavně za studenou frontou dne 14. května. Poté teploty vystupovaly opět do 25m/s, ojediněle i nad tuto hodnotu. Nejvíce srážek v podobě konvekční se vyskytlo v posledním květnovém týnu od 23. dne měsíce. Zejména v oblasti zvlněných studených front dne 23. a 24. května a 28. a 29. května se vyskytly neobyčejně silné bouřky přinášející přívalové deště a krupobití, včetně výskytu tornáda na Náchodsku. Bouřková činnost byla aktivní i v ostatních dnech při vlivu brázdy.

Hodnoty:
Průměrná denní teplota 20.42°C
Průměrná noční teplota 10.64°C
Průměrná měsíční teplota 15.53°C
Průměrné srážky 0.72mm
Celkové srážky 22.5mm

Fotografie:

ČERVEN
Synoptický vývoj: Zpočátku měsíce pokračoval příliv teplejšího a vlhkého vzduchu v brázdě nízké tlaku vzduchu, která se následně odsouvala mimo střední Evropu. V dalších dench ovlivnila částečně počasí u nás tlaková výše. Před polovinou měsíce přešlo naše území výrazné frontální rozhraní, které ovšem nepřineslo žádnou zásadnější změnu vzduchových hmot. O několik dní později následovala okludovaná fronta a poté zvlněná studená fronta spojená s tlakovou níží přesouvající se přes střední Evropu, která přinesla přechodně mírné ochlazení. Další tlaková níže postupovala přes ČR na přelomu druhé a třetí dekády měsíce. Během poslední dekády měsíce se přesunovala přes střední Evropu tlaková výše a současně k nám pronikl velmi teplý vzduch od jihu, jehož příliv běl brzo ukončen přechodem zvlněné studené fronty, která určovala počasí u nás téměř do konce měsíce.

Vývoj počasí: Převážně oblačné počasí s přeháňkami nebo i bouřkami, takové byly první dny června. Teploty byly relativně vyrovnané bez větších změn. Výraznou bouřkovou činnost i s přívalovými srážkami přineslo frontální rozhraní 12. června. Další konvekční činnost nastala při přechodu zvlněné studené fronty s tlakovou níží kolem 16. června. Přechodně slunečné počasí nastalo v ČR na počátku poslední dekády, následně se jednalo až o jasné počasí s výskytem tropických teplot. Tyto byly i významněji překročeny. Další významná bouřková činnost se objevila při přechodu zvlněné studené fronty, která příliv velmi teplého vzduchu ukončovala. Přeháňky a bouřky nechyběly ani za frontou v posledních dnech měsíce. Nejnižší teploty klesaly na 15 až 10°C po drtivou většinu měsíce, jen v období přílivu velmi teplého vzduchu byly v rozmezí 21 až 15°C s výskytem tropických nocí. Maximální teploty stoupaly na 19 až 26°C, na konci měsíce až ke 30°C a v období přílivu velmi teplého vzduchu kolem 24. června až k 35°C.

Hodnoty:
Průměrná denní teplota 24.72°C
Průměrná noční teplota 14.31°C
Průměrná měsíční teplota 19.51°C
Průměrné srážky 2.33mm
Celkové srážky 70.1mm

Fotografie:

ČERVENEC
Synoptický vývoj: Na počátku měsíce přešly naše území slábnoucí okludované fronty, dne 5. července ukončila krátký příliv teplého vzduchu studená fronta postupující od západu. Následně docházelo k obnovení teplého proudění a tento příliv vrcholil před přechodem další studené fronty od západu 12. července. O dva dny později přešlo přes ČR od západu zvlněné rozhraní, které přineslo rozdílné teploty neboť oddělovalo dvě významně rozdílné vzduchové hmoty, teplý vzduch na jihovýchodě od chladného na západě a severozápadě. Tento chladný vzduch k nám začal postupně od západu pronikat. Za rozhraní se následně obnovilo teplejší proudění. Násldně se naše území ocitlo v brázdě nízkého tlaku a postupně v nevýrazné tlakové oblasti s výskytem teplého a vlhkého vzduchu. Tento tav ukončila přechod zvlněné studené fronty od západu, následně přešla ČR okluzní fronta a v poslední den přinesla další ochlazování od západu putující další zvlněná studená fronta.

Vývoj počasí: Červencové počasí bylo ve znamení spíše kratších přílivů teplého vzduchu, které byly brzo ukončovány přechody studených front, často se při přechodu přes naše území vlnících. Nejvýznačnější projevy mělo počaí typicky při přechod významných studených front a také v teplém a vlhkém vzduchu v nevýrazné tlakové oblasti ke konci měsíce. Bouřkovou činnost, tu komplexnější a významnější, můžeme vztáhnout zejména k těmto uvedeným situacím. První bouřky přinesla studená fronta 5. července, následn výše uvedené fronty se projevily v ČR zejména deštěm. Přechodně polojasné až oblačné pčoasí s nevýznamnými srážkami tak střídal trvalýdéšť 14. července. Významnější a déletrvající bouřková činnost se vyskytovala v ČR od 21. července v teplém a vlhkém vzduchu za často tropických teplot. Silnější bouřky přinesla zvlněná studená fronta 27. července i 31. července. Nejnižší teploty klesaly na 15 až 9°C, jen přechodně na 17 až 12°C. Na konci měšsíce většinou na 19 až 14°C. Maxima vystupovaa na 25 až 31°C, přechodně k 34°C a naopak kolem poloviny měsíce do 25-26°C. Na konci měsíce až na výjimky na 28 až 34°C.

Hodnoty:
Průměrná denní teplota 28.89°C
Průměrná noční teplota 14.70°C
Průměrná měsíční teplota 21.79°C
Průměrné srážky 3.61mm
Celkové srážky 112.2mm

Fotografie:

SRPEN
Synoptický vývoj: Zpočátku měsíce vládlo za zvlněnou frontou chladnější a vlhčí proudění. Pře dstudenou frontou dne 5. srpna přechodně zesílil na naše území příliv teplého vzduchu. Shodná situace nastala 9. srpna- Dne 12. srpna přešla naše území teplá fronta následovaná hned slabou studenou frontou. V dalších dnech pronikal na naše území vlhčí a o něco chladnější vzduch. Na počátku poslední dekády měsíce přešla zvlněná studená fronta dále k východu. V polovině dekády se nasunula od jihozápadu nad střední Evropu tlaková výše zvaná "Gerd", která putovala dále k východu. Na naše území pronikal teplý až velmi teplý vzduch. Toto proudění přerušil přechod studené fronty od západu, za kterou se nad střední Evropu nasunula další anticyklona, zvaná "Harald".

Vývoj počasí: Oblačné až polojasné počasí doplněné místy deštěm nebo přeháňkami se měnilo přechodně na slunečné s vyššími teplotami. Na studené fronta se objevil následně většinou déšť, což platí i o průběhu počasí na další studené frontě zmíněné v odstavci výše. I teplá fronta před polovinou měsíce přinesla déšť či mrholení. V dalších dnech nastal typický denních hod oblačnosti v letním období při konvekce. Ráno jasno, přes den oblačno a večer opět polojasno až jasno. Přejháňky se objevovaly jen ojediněle. Významné srážky přinesla studená fronta, která se nad ČR vlnila dne 21. srpna. Charakter srážek byl trvalejší a jednalo se o déšť, za frontou pak o přeháňky či ojediněle bouřky. V tlakové výši vládlo až zcela jasno, objevilo se několik bezoblačných dnů jdoucích za sebou. Toto jasné počasí pouze na jeden den přerušila zmíněná studená fronta přeháňkami a bouřkami.

Hodnoty:
Průměrná denní teplota 26.87°C
Průměrná noční teplota 12.85°C
Průměrná měsíční teplota 19.90°C
Průměrné srážky 1.09mm
Celkové srážky 33.9mm

Fotografie:

ZÁŘÍ
Synoptický vývoj: Zpočátku měsíce ovlivňovala počasí u nás rozsáhlá oblast vysokého tlaku vzduchu zvaná "Harald" z přecházejícího měsíce. Pronikal k nám teplý vzduch od jihovýchodu, který ukončila zvlněná studená fronta kolem 5. září. Tento příliv se ovšem s následným nástupem velmi rozsáhlé tlakové výše zvané "Johannes" obnovil. V tlakové výši se rozpadala studená fronta kolem 11. září. Po polovině měsíce ukončila dlouhotrvající teplé až horké a slunné počasí výrazná zvlněná studená fronta. V dalších dnech se za převahy anticyklonálního počasí rozpadala nad naším územím okluzní fronta 23. a 28. září.

Vývoj počasí: Polojasné až oblačné počasí se změnilo v oblasti vlnící se fronty na oblačné až zatažené s četnými přeháňkami. V rozsáhlé tlakové výši převládlo ale slunečno, často zcela jasno po celé dny a zajisté beze srážek. sucho se významně prohlubovalo. Současně do ČR pronikal od jihu až jivocýhodu velmi teplý vzduch a teploty stoupaly často nad 30°C. Vysoké byly i noční minimální teploty. Velkou změnu, avšak pouze přechodnou, přinesla zvlněná fronta kolem 17. září, která přinesla lokálně velmi silné bouřky s přívalovými srážkami. Následně vládlo opět polojasné počasí, jen v oblasti slábnoucích front bylo oblačnosti více a srážky se ale objevily jen výjimečně. Během poslední dekády měsíce přibylo slabých ranních mlh. Po krátké přestávce se začalo sucho opět zvýrazňovat.

Hodnoty:
Průměrná denní teplota 25.84°C
Průměrná noční teplota 11.55°C
Průměrná měsíční teplota 18.70°C
Průměrné srážky 1.92mm
Celkové srážky 57.6mm

Fotografie:

ŘÍJEN
Synoptický vývoj: První den měsíce k nám vrcholil příliv teplého vzduchu před zvlněnou studenou frontou, která od západu tento příliv definitivně ukončila. Za frontou se změnilo proudění na studené severní až severovýchodní, v němž přes ČR postupovaly jednotlivé frontální systém vázané na tlakové níže. Před polovinou měsíce ovlivnila naše počasí tlaková níže ve vyšších hladinách atmosféry. V dalších dnech v oblasti oblasti vysokého tlaku vzduchu vládl inverzní ráz počasí. Ten ukončila okluzní fronta přecházející od západu 19. října. Po krátce přestávce s přílivem studeného vzduchu přešla od jihozápadu teplá fronta. slábnouc studené fronty putovaly od západu přes ČR na konci měsíce.

Vývoj počasí: Letní ráz počasí definitivně skončil prvním říjnovým dnem, kdy byly pokořeny některé teplotní rekordy. Maximální teploty překročily letních 25°C. Následně doznalo pčoasí velkých změn, došlo k razantnímu sestupu teplot a změně počasí na vlhké. Vyskytovaly se intenzivní srážky a začal se tak doplňovat srážkový deficit zejména z měsíce přechozího. Mezi frontami se objevovaly místní přeháňky. V krátké inverzi potom mlhy nebo i nízká oblačnost, které se lokálně udržely do odpoledních hodin. Hodně oblačnosti a na frontách se srážkami nejčastěji v podobě děstě převládalo i na konci měsíce.

Hodnoty:
Průměrná denní teplota 12.85°C
Průměrná noční teplota 7.26°C
Průměrná měsíční teplota 10.10°C
Průměrné srážky 2.69mm
Celkové srážky 83.3mm

Fotografie:

LISTOPAD
Synoptický vývoj: Naše území se na počátku měsíce nacházelo v teplém sektoru tlakové níže, který uzavřela studená fronta přecházející od západu. V dalších dnech na naše území pronikal studený vzduch od západu až severozápadu za střídání vlvu výběžků tlakové výše a cyklonálního počasí. Okludovaná fronta spojená s tlakovou níží ovlivnila počasí u nás od západu během 10. listopadu a za ní zesílil na naše území přílivu studeného vzduchu od severozápadu až severu. Další okluzní fronta od severozápadu, charakteru teplé fronty, přinesla ukončení studeného proudění. Zvlněná studená fronta 19. listopadu ukončila krátký příliv teplejšího vzduchu. V dalších dnech měsíce ovlivnila počasí u nás tlaková výše a do vyšších hladin atmosféry pronikal teplý vzduch. Inverzní počasí ukončila od severu putující studená fronta, za níž pronikl do všech poloh studený vzduch.

Vývoj počasí: Proměnlivější, převážně velká oblačnost, převládla v prvních dnech měsíce. Teploty se mírně snížily za studenou frontou. Přechodné zmenšení oblačnosti přinášely výběžky tlakové výše. Srážky se změnily od vyšších poloh a v oblasti okluzní fronty 10. den měsíce i v nížinách ve sněhové. V této době se i v nížnách utvořila první sněová pokrývka této chladné části roku, byť přechodná. V polovině měsíce se za malé oblačnosti objevily v ČR i významnější mrazy. Následovalo krátké teplejší období a poté významnější a trvalé srážky na zvlněné studené fronty 19. listopadu. Mlhavo a zataženo nízkou oblačností mimo hory, na horách slunečno. Takové počasí vládlo v ČR v anticykloně ke konci měsíce. V úplném závěru měsíce bylo možno pozorovat častěji zmenšenou oblačnost. Nejnižší teploty klesaly na +4 až -2°C, kolem 14. listopadu až k -7°C a naopak přechodně (kolem 24. listopadu) na 8 až 2°C. Nejvyšší teploty stoupaly na 8 až 14°C zpočátku měsíce, následně na 3 až 9°C nejčastěji a kolem 13. dne a na konci měsíce jen na -2 až +3°C.

Hodnoty:
Průměrná denní teplota 7.12°C
Průměrná noční teplota 1.97°C
Průměrná měsíční teplota 4.55°C
Průměrné srážky 0.80mm
Celkové srážky 24.0mm

Fotografie:

PROSINEC
Synoptický vývoj: První den měsíce přešla naše území od severozápadu studená fronta, za níž k nám pronikl studený vzduch od severu. Následoval vliv oblasti vysokého tlaku vzduchu a studený vzduch se udržoval při inverzním rázu počasí zejména v nižších nadmořských výškách. Následně začal teplejší vzduch pronikat i do nižších poloh. Ve druhé dekádě měsíce přecházely v severozápadním proudění jednotlivé systémy front a vzduchové hmoty nad naším územím se často střídaly. Za poslední frotnou systému k ám pronikl studený vzduch. Před koncem druhé dekády ovlivnila počasí v centrální Evropě rozsáhlá tlaková výše zvaná "Wolfgang" a nastala další inverzní situace s výskytem mlh a nízké oblačnosti, v případě záporných teplot šlo o mlhy namrzající. Teplejší vzduch pronikal do horských oblastí. Před Vánocemi došlo k obnovení západní cirkulace, v níž přecházely jednotlivé systémy front. Následně přešlo naše území (dne 28. prosince) významné frontální rozhraní, za nímž k nám pronikl studený vzduch a to opět za následné vlády anticyklony zejména do nižších poloh, kde se tvořily četné mrznoucí mlhy a nízká oblačnost.

Vývoj počasí: Velkou oblačnost a srážky různého druhu prinesl úplně první dny prosince. Následně nastalo inverzní počasí za vlády anticyklony, kdy se v nižších polohách udržovaly trvalejší mrznoucí mlhy a tvorbou námrazy nebo nízká oblačnost. Kvalita iovzduší se značně zhoršil, zvláště na exponovaných místech. Ke konci první dekády měsíce pronikl teplý vzduch i do nížin. Teploty ojediněle překročily v maximech i 10°C. Při přechodu front západního proudění převládala velká oblačnost občas se srážkami různého druhu, fronty přecházely poměrně rychle a počasí se častěji střídalo, mnoho srážek tak nestačilo spadnout. Další inverzní situace s mlhami a nízkou oblačností nastala před svátky vánočními, v inverzi se objevily v nížinách i ledové dny. O vánocích opět převládla velká oblačnost s občasnými srážkami, většinou dešťovými. Nejvýznamnější srážky, trvalé a místy vydatnější, v podobě deště přineslo zvlněné rozhraní dne 28. prosince. Četné mrznoucí mlhy, špatná kvalita ovzduší a v nižších polohách ledové dny ovádly konec měsíce a zároveń roku. Nejnižší teploty klesaly na +1 až -7 na horách i mnoherm níže za inverzní situace a při vyjasnění kolem 4. prosince, jinak na 5 až 0°C. Nejvyšší teploty stoupaly na 2 až 8°C ojediněle a při inverzích na horách k 12°C, při inverzích v nížinách se udržovaly od -4 do +2°C.

Hodnoty:
Průměrná denní teplota 4.16°C
Průměrná noční teplota -0.39°C
Průměrná měsíční teplota 1.89°C
Průměrné srážky 0.93mm
Celkové srážky 29.1mm

SHRNUTÍ KLIMATICKÝCH OBDOBÍ 2016

Další sekce bude věnována stručnému snhrnutí jednotlivých ucelených 3 měsíčních období, které tvoří období dle klimatologické členění. Z hlediska zimní sezóny na počátku roku bude kladen důraz zejména na dva měsíce období letošního roku a z hlediska zimní sezóny začínající na konci roku bude kladen důraz hlavně na jeden měsíce v letošním roce. Shrnutí je orientační a doplňuje souhrn měsíční.

ZIMA 2015/2016
Z hlediska období jako celku byla sezóna z pohledu měření v Praze teplotně značně nadprůměrná a srážkově průměrná. Oproti dvěma přecházejícím sezónám bylo toto období o poznání vlhčí a také teplejší s převládajícím západním prouděním od Atlantiku. Pokud budeme hledat zimní epizody, kdy převládl zimní charakter počasí i v nížinách, tak se jednalo o období počátku ledna 2016 od 2. do 9. ledna a o období 16. až 22. ledna či o velmi krátké období na konci sezóny a to zejména 29. února a poté první klimatologicky jarní den 1. března 2016. V ostatních dnech vládlo teplejší či dokonce významně teplotně nadprůměrné počasí s přesažením i dosavadních maximálních teplotních rekordů pro dané dny. Nejteplejší bylo z pohledu letošního roku období 26. až 30. ledna, 1. až 2. února, 8. až 9. února a 21. až 23. února.

Hodnoty:
Průměrná denní teplota 6.98°C
Průměrná noční teplota 1.29°C
Průměrná teplota období 4.13°C
Průměrné srážky 1.02mm
Celkové srážky 93.3mm

JARO 2016
Jarní období bylo teplotně zcela průměrné, srážkově slabě podrpůměrné. Oproti předchozím dvěma bylo druhé nejstudenější. Z pohledu srážek též nejsušší oproti uplynulým dvěma. Pokud budeme hledat významnější teplá období, bude je možno charakterizovat jako období konce března a to 28. až 31. března, dále zejména 4 . a 5. dubna. Poté už žádné významně teplé období ve vztahu k teplotním normálům nenajdeme. Naopak poměrně časté byly vpády studeného vzduchu a těch najdeme hned několik, zejména 1. dubna, 10. dubna, 24. a 25. dubna, 4. května, 15. a 16. května. Jednalo s většinou o krátká až velmi krátká období.

Hodnoty:
Průměrná denní teplota 14.83°C
Průměrná noční teplota 6.22°C
Průměrná teplota období 10.52°C
Průměrné srážky 0.80mm
Celkové srážky 73.9mm

> Pokračování v dalším článku.
 

Buď první, kdo ohodnotí tento článek.

Nový komentář

Přihlásit se
  Ještě nemáte vlastní web? Můžete si jej zdarma založit na Blog.cz.
 

Aktuální články

Reklama

Meteo Aktuality - aneb vše o počasí

> Webová stránka MA (články, aktuality, další aplikace jako například radar, detekce blesků ČHMÚ, diskuzní fórum a další)

http://meteoaktuality.cz


> FCB stránka MA (aktuality z dění v počasí a všeobecně)

http://facebook.com/pocasi.aktuality

> Twitter profil (propojen s Facebookem)

https://twitter.com/meteoaktuality

> Google+ stránka (nejdůležitější aktuality a zajíamvosti)

Google+ MA

> Blog MA (nově založený pro psaní zajímavostí z meteopraxe i teorie, pro informace zde na Blog.cz, jste právě zde!)

> TV video kanál MA (videa o počasí, vše zajímavé i důležité v jeho dění)

http://www.youtube.com/user/MeteoaktualityTV?feature=mhee