Počasí nás ovlivňuje den co den, 365dní v roce, a můžeme ho jen do jisté míry odhadnout nebo předpovědět.

Úkazy značící změnu počasí

7. prosince 2015 v 10:33 | Meteoaktuality.cz |  Zajímavosti
Podle dění na obloze můžeme často pozorovat určité jevy, které značí, jak se bude v nejbližší době počasí vyvíjet. I když se nejedná o úplně spolehlivé indikátory, kterými se nelze tak úplně řídit, v mnoha případech nám mnoho napoví, hovoří spíše v pravděpodobnostech, např. je velká pravděpodobnost, že zítra nebude hezké počasí či že zítra bude hodně foukat.

Některé úkazy jsou hodně známé a málo kdo se ještě nepřesvědčil, že opravdu fungují. O jiných ale mnozí nevědí, je dobré znát to, co nám může aktuální počasí a to zejména děním na obloze, napovědět o tom, jak se bude chovat v nejbližších hodinách až dni. Vzhledem k tomu, že počasí je samo o sobě nevyzpytatelné a často si s ním nevědí rady ani moderní matematické modely, nemůžeme od těchto "přírodních" předpovědí očekávat zázraky.

Existují úkazy, které značí, že nás pravděpodobně čeká pěkné klidné počasí, na druhé straně jsou úkazy, které značí, že pravděpodobně dojde ke změně počasí k horšímu. Nyní se podíváme na ty nejvýznamnější značící změnu k lepšímu i na ty nejvýznamnější značící změnu k horšímu počasí. Nejprve je nutno poznamenat, že obecně znamená změna počasí k lepšímu změnu z oblačného počasí se srážkami, rychlejším větrem a obecně chladnějšího počasí = jednoduše počasí pod vlivem oblasti nízkého tlaku vzduchu na klidné, teplé a slunné počasí a změna počasí k horšímu naopak změnu z klidného, slunného a obecně teplého počasí = jednoduše počasí pod vlivem oblasti vysokého tlaku vzduchu na počasí oblačné, v podobě ochlazení a zesílení větru, jednoduše na povětrnostní situaci, kterou přináší tlaková níže.

Definice změn počasí a úkazy na obloze značící pravděpodobnost výskytu jeho změn

Zlepšení počasí = panuje oblačné počasí, objevují se srážky, fouká mírný či silný vítr - bude následovat slunečné počasí beze srážek a bez větru, obvykle s vyššími teplotami a vzestupnou tendencí tlaku vzduchu, dále s výbornou dohledností. (ohledně slunečného počasí a vzestupu teploty to ovšem není možno říci takto komplexně, viz dále)

Obecně příznivým počasím tedy rozumějme: slunečné či málo oblačné počasí beze srážek, příjemné teploty - většinou vyšší, ale také jen slabý vítr či vánek nebo bezvětří. V letní sezóně se bude jednat o počasí s postupně výrazným vzrůstem teploty, v podzimním a zimním období se bude jednat naopak o počasí s nástupem inverze teploty a v nižších polohách s tvorbou mlh a nízké oblačnosti, tj. neplatí vždy při stabilní anticyklonální synoptické situaci slunné počasí. V zimním období za předpokladu absence mh a nízké oblačnosti bude naopak zejména v době bez slunečního svitu hodně mrazivo.


Kdy očekávat zlepšení počasí?


Obloha nám nabízí řadu krásných úkazů a proměn, nemusí být úplně pěkné počasí. Nyní se budeme věnovat variantě změny k lepšímu, tedy situaci, kdy čekáme až konečně ustanou srážky a začne svítit sluníčko či se oteplí nebo až po několika dnech přestane foukat nepříjemný vítr s nárazy a snižovat naši pocitovou teplotu a to někdy po dosti dlouhé době, kdy nás nepřízeň počasí doslova unavuje, tlak je nízký a tento charakter počasí může také již činit problémy různého druhu. Nicméně zejména v delším čase může působit problémy i pěkné počasí, které způsobuje například v létě intenzivní vysychání půdy a v případě delší absence srážek hrozí vznik požárů, meteorologického, zemědělského a v poslední řadě i hydrologického sucha.

> Protrhávání oblačnosti s večerem a nevýrazné projevy fronty - pakliže panuje přes den na přecházející frontální vlně zatažené počasí, objevují se srážky v podobě deště či přeháněk během dne a večer dojde k ubývání oblačnosti, značí to nasouvání výběžku tlakové výše a zlepšení počasí. Ve výběžku tlakové výše (viz téma synoptické situace) se počasí vylepšuje ovšem jen na krátkou dobu. Často tedy můžeme vidět protrhanou, ale rychle se pohybující oblačnost po obloze, což značí silný vítr ve výšce - počasí dlouho pěkné v tom případě nebude. Obdobně u ranní jasné oblohy, pokud se objeví rychlena obloze první oblaky, které rychle přicházejí z určitého směru, do hodiny či dvou můžeme čekat klidně zcela zataženo a objevovat se mohou další srážky na další frontě. Pokud se naopak po vyjasnění utiší i vítr, bude již pěkně, alespoň delší dobu. Pakliže má frontální vlna mírné projevy, slabé srážky a výrazněji nezesiluje vítr, brzo je možno očekávat již zlepšení počasí.

> Oblaky pěkného počasí - pokud se oblačnost za frontou protrhá, objevují se během dne ještě přeháňky z kupovité oblačnosti, ale postupně oblačnosti i nadále ubývá, oblaky nejsou mohutné a nejsou tmavé, na obloze vidíme vedle vyšší oblačnosti převážně oblaky typu Cumulus humilis - nejméně vyvinuté stádium oblaku Cumulus, můžeme v dohledné době očekávat hezké počasí. Pokud jsou oblaky tmavé, můžeme čekat srážky, neboť to značí mnoho vodních kapiček v nich.

Oblaky Cumulus humilis, ploché nerostoucí do výšky = srážky nehrozí, bude pěkně

> Dlouhé cáry oblaků - pokud se s večerem začne vyjasňovat a oblačnost již nenarůstá, nepřibývá, poznáme tak, že se rozpadající oblaky roztahují do délky většinou již jen v blízkosti obzoru, jedná se o delší táhlé oblaky, které nejsou nijak mohutné, vlivem soumraku se mohou sice jevit tmavší, ale srážky již nepřinesou. Tento úkaz nám nenapoví, zda je další změna v podobě oblačnosti blízko, ale v nejbližší době můžeme očekávat hezké počasí.

Ubývá-li večer oblačnosti oproti dnu, vyskytují-li se již jen takovéto osamocené a spíše postupně podlouhlé oblaky, původem třeba i dobře vyvinuté oblak Cumulus (to někdy kolem 12. až 16. hodiny) bude v noci a druhý den pěkné počasí, tento oblak se co nevidět rozpadne. Zajisté může být v létě druhý den během dne opět nastartována konvekce, ale patrně bez výraznějších přeháněk. Nutno brát v potaz i další faktory, utišil se vítr a tvoří se rosa - to nás jen ujistí, že obloha naznačuje správně - viz dále

> Utišení větru - slábnutí větru během dne, zejména večer, vždy znamená nástup anticyklony, tlakové výše a vládu pěkného počasí. I když se může jednat jen o její výběžek, v bližší době můžeme čekat hezké počasí. Kouř z komínů či případných ohníčků stoupá rovně vzhůru a nedrží se v blízkosti zemského povrchu. Tlaková tendence zaznamenává vzestup. Během noci může docházet k tvorbě kouřma nebo přízemní mlhy, což je znakem pěkného počasí, byť ráno může být mlhavo. Toto už ovšem neplatí v pokročilém podzimním období nebo v zimním období, kdy se utvoří zpravidla nízká oblačnost nebo mlha a tato mlha se během dne transformuje na nízkou oblačnost, která vydrží celý den nebo po jeho většinu.

> Čistá obloha - pokud večer či v noci Měsíc a hvězdy jasně svítí, neblikají, počasí bude pravděpodobně druhý den opět pěkné a pokud v daný den většinou nebylo, dochází k jeho zlepšení. Sytě modrá obloha přes den značí též trvání pěkného počasí, v atmosféře nepanuje nijak moc vlhkosti a to značí také jistotu, že nebude v nejbližší době docházet ke tvorbě či příchodu oblačnosti, která by přinášela srážky a obecně horší počasí, většinou ani moc oblaků nepřibude.

> Barevná obloha při západu - krásné žluté až naoranžovělé západy sluníčka značí také druhý den pěkného počasí. Pokud samotné Slunce před západem modře nebo dokonce i zeleně zazáří, což je chvilkový jev, můžeme čekat další dne hezké počasí. Tento jev je ale hodně vzácný, i když je možno se na něho spolehnout, neuvidíme ho na obloze často.

> Letní vysoká oblačnost - pokud panuje na obloze vysoká oblačnost, je pravděpodobné pěkné počasí bez výskytu ostatní se srážkami a změnami proudění spojené oblačnosti. Nemusí tomu ovšem tak být vždy, může se jednat k oblačnost uvozující teplou frontu, které ovšem nejsou v létě tak časté. Proto je nutno zkoumat při pozorování jednoho úkazu i zda jsou splněny pro pravděpodobnost zlepšení počasí i některé další, poté je větší jistota, že tento úkaz značí skutečně nástup této změny.

Na obloze v létě jen drobné oblaky typu Cirrus? Bude pěkně, alespoň v nejbližší době.

> Rosa - noční či ranní, často už i večerní, rosa je spolehlivým indikátorem toho, že nás čeká v dalším dnu hezké počasí, neboť vznik rosy podporuje jasné počasí a bezvětří.

Zhoršení počasí = je slunečné počasí, teplo, klidno či fouká jen slabý vítr - bude zataženo, přidají se srážky či bouřky, zesílí vítr, zhorší se dohlednost, klesá tlak vzduchu.

Obecně nepříznivým počasím tedy rozumějme: hodně oblačné, deštivé počasí, s čerstvým či dokonce silným větrem, celkově nepříznivé - většinou nízké teploty (pozor neplatí ale vždy) a také zhoršená či výrazně zhoršená dohlednost, tlaková tendence vykazuje pokles, někdy i prudký a výrazný. V některých situacích se může jednat i přímo o extrémní projevy počasí působící problémy různého druhu. Ale na druhou stranu (viz výše v úvodu změny počasí k lepšímu) i pěkné počasí může přinášet při delším trvání jisté problémy, které nejsou ovšem tak viditelné jako při výskytu nepříznivého počasí a není jich zdaleka tolik.

Kdy čekat zhoršení počasí?


> Zesilující vítr - vždy, když výraznějším způsobem zesílí vítr, můžeme v dohledné době čekat změnu v počasí. Není zajisté možno říci, zda daná oblačnost přinese do určitého místa srážky, nicméně změnu v podobě přibývání oblačnosti, rychlejšího větru a většinou i ochlazení, můžeme čekat určitě. Pokud vítr fouká silněji i pozdě večer, počasí se skutečně mění k horšímu a změna je již blízko. Večer to poznáme při malé oblačnosti ještě podle problikávání hvězd na obloze. (Oproti změně počasí k lepšímu, kdy nefouká výraznější vítr a pokud nějaký fouká ještě během dne, tak se s večerem utiší)

> Vysoká oblačnost - přibývá-li nápadně vysoké cirrovité oblačnosti, která postupně zatahuje celou oblohu či pokud pozorujeme západ sluníčka, který se odehrává v přibývající vysoké oblačnosti, blíží se teplá fronta. V noci nebo druhý den můžeme čekat srážky či alespoň oproti uplynulému dni zatažené počasí, srážky se ale většinou později dostaví též, větrnější počasí atp. (Oproti změně počasí k lepšímu, kdy oblačnosti zejména s večerem rychle ubývá)

Přibývá-li večer nápadně oblačnosti, zejména napřed vysoké, bude v noci už zataženo a dost možná se objeví i déšť a to buď v noci či nad ránem

> Opar - pakliže večer či v noci pozorujeme zamlženě svítící Měsíc či nejasně svítící hvězdy, značí to přítomnost vysoké oblačnosti, která značí změnu počasí k horšímu, výše. Pokud hvězdy blikají, značí to silný vítr ve výšce, viz výše. Ten znamená, že změna počasí je blízko a ve vyšších hladinách se již projevuje. Navíc mohou prozradit výskyt velmi tenké vysoké oblačnosti halové jevy, spolehlivý indikátor výskytu této vrstvy v nočních hodinách, je-li na obloze Měsíc. Pokud oblačnost postupně houstne (přibývá např. i střední oblačná vrstva, kterou poznáme při měsíci např. výskytem irizace) je změna k horšímu prakticky jistá. Přibývá-li oblačnosti rychle, za pár hodin se dostaví už i srážky. (Oproti změně počasí k lepšímu, kdy svítí Měsíc čistě či obloha je přes den sytě modrá)

> Rozdílné proudění - pokud sledujeme během dne oblohu a panuje na ní více pater oblačnosti, již to vypovídá o tom, že počasí nebude hezké, alespoň ne na delší dobu. Pokud se oblačnost nižších pater pohybuje například od severu na jih a oblačnost vyšších pater od západu na východ, značí to změnu směru a zřejmě i intenzity větru s výškou = dochází k výraznějšímu střihu větru, viz téma o střihových srážkách a to znamená, že se velmi pravděpodobně objeví či znovu vrátí srážky a mohou být i trvalé a vydatné. Tento typ cirkulace značí delší trvání nepříznivého a často vytrvale deštivého počasí.

> Silné proudění - pokud oblačnost, i protrhaná, putuje po obloze velmi rychle, zejména putuje-li pod oblačností vyšších pater ještě nízká vrstevnatá oblačnost, což značí silné proudění ve výšce, je jistá změna počasí opět k horšímu a blízko jsou i srážky, opět mohou být i trvalé. (Oproti změně počasí k lepšímu, kdy se postupně rozpadající se oblačnost pohybuje po obloze velmi pomalu až téměř setrvává na místě a rozpadá se)

> Tvar oblaků - objevují-li oblaky poblíž obzoru, které jsou seskupeny tak, že připomínají hradby či cimbuří, je v dohledné době pravděpodobnost výskytu bouřky vlivem instability atmosféry, kterou považujeme též zajisté za zhoršení počasí. Pokud je na obloze více vrstev oblaků a objevují se oblaky čočkovité, oblaky uspořádané do vln, bude následovat určitě deštivé počasí a zřejmě setrvá delší dobu. Bouřky značí také vločkovité oblaky typu Ac floccus, tzv. letní bouřky z tepla. Za oblak značící špatné počasí můžeme považovat roztrhaný oblak tvaru fractus, např. Stratus který se objevuje často pod oblaky souvislými vrstevnatými přinášejícími srážky. Samostatně nemusí být poslem špatného počasí. (Oproti změně počasí k lepšímu a výskytu jen například ploché kupovité oblačnosti,oblaky pěkného počasí, daleko za frontou, která se téměř nepohybuje)

> Rychlý náznak vylepšování počasí - pokud se za frontou oblačnost rychle protrhá, počasí má tendenci se obecně zlepšovat v podobě slábnutí větru, alespoň při zemi, znamená to naopak velkou pravděpodobnost dalšího zhoršení počasí. Pěknější počasí může vydržet jen několik málo hodin. Na řadě je v rychlém sledu další fronta, často podružná studená fronta.

Přijde-li náznak protrhávání oblačnosti rychle a objeví se více pater oblaků s rozdílným prouděním - střih větru je výrazný, jedná se o krátké zlepšení počasí, ohledně srážek to ještě nebylo vše, jinak řečeno další déšť či sníh je blízko

> Zápach - pakliže je ve vzduchu cítit zápach například z kanalizace, cítit mohou být u vody více než obvykle i uhynulé ryby či jiní živočichové, znamená to pokles tlaku vzduchu, což znamená vždy pravděpodobnou změnu počasí k horšímu. Nemusejí se dostavit do určitého místa zrovna srážky, nicméně ke zhoršení počasí s největší pravděpodobností do 1-2 dnů dojde.

> Absence rosy - nepanuje-li večer či během noci rosa nebo ráno, můžeme čekat nepříznivé počasí, neboť už je na obloze velká oblačnost a zesílil i vítr. To je tzv. potvrzující indikátor zhoršení počasí. (Oproti změně počasí k lepšímu, kdy naopak s výskytem silné rosy máme jistotu hezkého počasí během následujícího dne)

> Kondenzační pruhy, aneb počmáraná obloha - pokud se pruhy od letadel nerozpouštějí skutečně dlouho a jsou zesilujícím prouděním navíc rozfoukávány tak, že připomínají vysoké cirrovité oblaky, je velká pravděpodobnost změny počasí k horšímu, protože ve výšce je již nasycen vzduch vlhkostí a panuje zde silnější proudění.

Zimní západ sluníčka, dlouhotrvající kondenzační stopy od letadel a přibývání vysoké oblačnosti v pozadí - teplá fronta je blízko, hezky nebude

Počasí předpovídají dále velmi spolehlivě veškerá zvířata, ale ostatně dokáží předpovídat v rámci možností i někteří z nás. Vše, co reaguje na změny tlaku vzduchu, podle toho můžeme odhadovat, zda je větší pravděpodobnost horšího počasí nebo naopak lepšího. Jako příklad uveďme nadměrně štípající a otravující hmyz v létě, často se do několika hodin objeví bouřka, déšť. Deštivé počasí bude pokračovat i za předpokladu nízko nad zemí létajících vlaštovek, které sbírají hmyz ukrývající se právě před nepřízní počasí. Za zajímavost můžeme pokládat též zlepšení nálady před příchodem bouřky u jedinců (lidí) citlivých na změny počasí a obdobně.
 

1 člověk ohodnotil tento článek.

Nový komentář

Přihlásit se
  Ještě nemáte vlastní web? Můžete si jej zdarma založit na Blog.cz.
 

Aktuální články

Reklama

Meteo Aktuality - aneb vše o počasí

> Webová stránka MA (články, aktuality, další aplikace jako například radar, detekce blesků ČHMÚ, diskuzní fórum a další)

http://meteoaktuality.cz


> FCB stránka MA (aktuality z dění v počasí a všeobecně)

http://facebook.com/pocasi.aktuality

> Twitter profil (propojen s Facebookem)

https://twitter.com/meteoaktuality

> Google+ stránka (nejdůležitější aktuality a zajíamvosti)

Google+ MA

> Blog MA (nově založený pro psaní zajímavostí z meteopraxe i teorie, pro informace zde na Blog.cz, jste právě zde!)

> TV video kanál MA (videa o počasí, vše zajímavé i důležité v jeho dění)

http://www.youtube.com/user/MeteoaktualityTV?feature=mhee