Počasí nás ovlivňuje den co den, 365dní v roce, a můžeme ho jen do jisté míry odhadnout nebo předpovědět.

Contrails a fámy s nimi spojené

4. prosince 2015 v 15:34 | Meteoaktuality.cz |  Zajímavosti
Když se řekne anglický výraz "Contrail", asi mnoho z Vás nebude vědět o co se jedná a že tento pojem spojujeme s děním v atmosféře a s meteorologií. Pokud se řekne "Chemtrails", asi bude více z Vás vědět o co kráčí, (alespoň ze vzdálenějšího "doslechu") neboť tento název je poslední dobou na internetu propagován velmi hojně. A jaký je závěr? Znát by měl každý slovo "Contrail", které znamená kondenzační prhy za letadly na obloze. Slovo "Chemtrails" je vymyšlené skupinou příznivců jisté teorie, že z letadel je do atmosféry vypouštěn prášek, který má ovlivnit meteorologické děje a proto se kondenzační stopy tvoří a udržují na obloze dlouho. To, že tato teorie, která rozděluje lidi na dva tábory a to na zastánce této teorie a její odpůrce, mezi nimi se ještě nachází odborná veřejnost z oboru meteorologie a klimatologie, která by tuto teorie zastávat neměla a většina tak také nečiní. V tomto článku se podíváme právě na odbornou stránku kondenzačních stop za letadly a díky tomu by měl článek posílit nedůvěru v tuto vymyšlenou teorii a pokusit se také změní pohled na věc právě zastánců této teorie, kteří možná neznají odborné záležitosti týkající se meteorologie.

Contrails - obyčejné stopy výfukových plynů za letadly
V atmosféře dochází ke kondenzaci vodní páry při splnění určitých podmínek, což by mělo být všeobecně známo. Na základě toho vznikají oblaky, což je viditelná zkondenzovaná vodní pára - prakticky mlha, jen ve výšce, kde se jeví jasněji díky světelnému ozáření a také jsou díky velké vzdálenosti pozorovatelů od této páry viditelné tvary jednotlivých shluků vodních kapiček či ledových krystalků, z nichž se tato pára (oblaky) skládá. (skládají) To je podstatné si uvědomit v úvodu. Poté je nutné znát princip činnosti motoru letadla. Výfukové plyny vznikají za každým dopravním prostředkem, který je poháněn určitým palivem. Některé plyny jsou méně škodlivé, jiné více a některé enormně. U zemského povrchu, tj. za vozidly jedoucí po zemském povrchu nejsou plyny většinou nijak moc viditelné, ale přesto v zimním období za dostatečně nízkých teplot a přísunu vlhkosti vzduchu vidíme také tzv. stopy, zajisté u země jsou jiné podmínky a opět tu chybí velká vzdálenost nás pozorovatelů od dané stopy. I tak se stopy z výfuků od například automobilů táhnou při určitých podmínkách pro kondenzaci poměrně daleko. Obdobné je to ve velkých výškách, kde panuje velice nízké teploty. Výfukové plyny z motorů letounů zde kondenzují a jedná se tedy o viditelné plyny v podobě páry, které se podobají oblaků a často je možné tyto kondenzační pruhy zaměnit za oblak, zejména pokud nabudou určitého tvaru a různě se rozprostřou po obloze či rozdělí - záleží na podmínkách v daném místě. Platí ovšem zásada, že tyto pruhy se do oblačnosti nezapočítávají. Počítáme jen klasické oblaky - základní druhy, plus poté ostatní a zvláštní oblaky. (Odkážeme pro načerpání vědomostí o atmosférických dějích a oblacích na naší rozsáhlou klasifikaci oblaků v článcích nebo na náš Atlas oblaků s přehledem možných oblaků, včetně contrails)

Situace kdy se kondenzační pruhy drží dlouho na obloze a jsou tedy protáhlé, nachází se v atmosféře jednoduše mnoho vlhkosti

Jsou podmínky, kdy ke kondenzaci ani nedochází, resp. nevhodné podmínky způsobí ihned rozpad kondenzační stopy blízko u letadla. Záleží na letové hladině, v jedné se nebude stopa tvořit, v další ve stejný čas ano a poměrně i dlouhá = bude setrvávat. Takže stopy letadla tvořit nemusejí - za nevhodné podmínky považujeme suchý vzduch ve výšky, zejména za letního anticyklonálního počasí v průběhu dne, kdy se vzduch velmi suchý. Na druhé straně se mohou tvořit velice hojně a setrvávat tak dlouho, že je mohou překrývat další stopy od dalších letících letadel = vždy jsou ale v různých letových hladinách podle letového provozu. K takové situaci dochází, když je vzduch velmi vlhký. Například tedy před přechodem frontální vlny nebo po nočních letních bouřkách nebo vydatných srážkách. Podle toho poznáme vývoj počasí v nejbližší době, rozhodně to neznamená, že je ve zkondenzovaných plynech přidán nějaký prášek pro ovlivňování oblaků a počasí.
Na této fotografii vidíte více kondenzačních stop, z nichž jedna je rozfoukána větrem, neboť na obloze setrvává již dlouho. Při značném rozfoukání často připomínají oblaky Cirrus a těžko se od nich odlišují
A třetí příklad, kdy nejsou stopy nijak moc rozfoukány vlivem jen slabého větru ve výšce, ale udržují se na obloze dlouho. Vlivem toho, že letadla v různých hladinách létají různými směry, je obloha jaksi "přeškrtaná". Vpravo je patrná kolem stop i cirrovitá oblačnost.
Zde končí seriózní podložené povídání o Contrails, nyní se zmiňme o jisté teorii, která je na diskuzích a internetu hojně šířena a diskutována.

Chemtrails - vymyšlený název jako odvozenina od Contrails
Určitá skupina lidí přišla s názorem, po bádání proč se tvoří kondenzační stopy za letadly a proč nabývají takových zajímavých tvarů a setrvávají na obloze dlouho, že jsou z letadel vypouštěny určité látky, tzv. práškování nebezpečnými látkami. Názory mohou být různé, někomu se tato teorie může zdát reálná, někomu absolutně nesmyslná. Nesuďme nyní, proč a komu se zdá být tato teorie pravdivá či naopak, ale spíše se zaměřme opět na odbornou stránku věci a zkusme logicky usoudit proč by to tak mělo být, i přes výše uvedené procesy vzniku těchto stop dle odborných postupů a znalostí o atmosférické fyzice.

Položme si otázku, proč by někdo tímto způsobem sypal jakýsi prášek z letadel do atmosféry? Velmi kvalitní úvahu nalezneme v publikaci Pozorování a předpovědi počasí, kde se autor (RNDr. Petr Dvořák, letecký meteorolog) pokouší vysvětlit nepodloženost teorie o "chemtrails". Citujme autorův text z publikace: "Doposud nebyl podán žádný vědecky podložený důkaz této myšlenky. Jsou to pouze domněnky, kterými bůhvíproč někdo straší důvěřivé spoluobčany." "Jelikož všechny tyhle demagogické teorie nepotřebují žádné důkazy, ověření a potvrzení jinými experimentátory či teoretiky, jsou dosti primitivní a do hlavy vstupují poněkud snáze než například kvantová mechanika" či jiné skutečně odborné a podložené věci.

Dále prezentuje několik otázek, na které by si měli odpovědět šiřitelné této teorie:
"Proč by vlády používaly k oblbování svých poddaných právě těchto metod, když existuje mnoho a mnoho jiných způsobů?
Bylo by možné utajit montáž velkých nádob do dopravních letadel?
A bylo by možno utajit plnění chemikálií do těchto nádob na letištích?
Našel se alespoň jediný pacient, u něhož nastala změna zdravotního stavu prokazatelně z důvodu posypání baryem nebo jinou zdravotně závadnou látkou z letadla?
Proč by se prášek shazoval z vysoko letících letadel, když by se vlivem výšky a proudění ani nedostal k zemi?
Proč by se tajná akce dělala takovým způsobem, aby i viděl každý?
Bylo chemické práškování někdy potvrzeno někým z letectví?
Bylo by ekonomické naložit letadlo několika tunami prášku = celkově malé množství a vypravit ho za draho na přelet?"

Držme se tedy proto faktů a reálnosti, plus zajisté názorů skutečných odborníků. Pohlížejme na kondenzační pruhy, tedy Contrails, jako na běžně zkondenzované palivo z motorů letounů vysoko v atmosféře a tím pádem se držme popisu problematiky, který je vyřčen v první části článku nad oddělovačem. V této části nemůžeme přidat ani dokumentační fotografii, neboť by se jednalo o Contrails, viz první část článku, protože práškování není nikde průkazně zdokumentováno a ani být nemůže.

Literatura: Dvořák, P. Pozorování a předpovědi počasí, 2012
 

Buď první, kdo ohodnotí tento článek.

Nový komentář

Přihlásit se
  Ještě nemáte vlastní web? Můžete si jej zdarma založit na Blog.cz.
 

Aktuální články

Reklama

Meteo Aktuality - aneb vše o počasí

> Webová stránka MA (články, aktuality, další aplikace jako například radar, detekce blesků ČHMÚ, diskuzní fórum a další)

http://meteoaktuality.cz


> FCB stránka MA (aktuality z dění v počasí a všeobecně)

http://facebook.com/pocasi.aktuality

> Twitter profil (propojen s Facebookem)

https://twitter.com/meteoaktuality

> Google+ stránka (nejdůležitější aktuality a zajíamvosti)

Google+ MA

> Blog MA (nově založený pro psaní zajímavostí z meteopraxe i teorie, pro informace zde na Blog.cz, jste právě zde!)

> TV video kanál MA (videa o počasí, vše zajímavé i důležité v jeho dění)

http://www.youtube.com/user/MeteoaktualityTV?feature=mhee